Rozliczenie PIT 2017 przez Internet

Jak co roku, większość podatników odkłada rozliczenie z fiskusem na ostatnią chwilę. Zrobimy to wcześniej, jeśli mamy pewność, że otrzymamy zwrot podatku a pieniądze przydadzą się jak znalazł na wakacyjny wyjazd. Zwlekanie ze złożeniem PIT do niemal do ostatniego dnia przed wyznaczonym ostatecznym terminem jest powodem tworzenia się kolejek na poczcie i w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie podatku jest nasza ulubioną czynnością, którą wykonujemy z przyjemnością. Sporo trudności sprawiają przepisy podatkowe, pisane urzędowym, trudnym do zrozumienia dla przeciętnej osoby językiem. Lekarstwem na to jest rozliczenie PIT 2017 przez Internet, które pozwoli na uniknięcie stresu i oszczędność cennego czasu.

Rozliczenie PIT 2017 przez Internet można zrobić na różne sposoby, na przykład skorzystać z zamieszczonej na www.mf.gov.pl  aplikacji e-Deklaracje, która pozwala na bezpłatne wypełnienie oraz  przesłanie drogą elektroniczną właściwej dla nas deklaracji podatkowej.

Drugim sposobem jest wybór i skorzystanie z jednego z wielu programów PIT pozwalających na rozliczenie PIT 2017 przez Internet.  Koniecznie jednak musimy zadbać o to, żeby nasz wybór padł na bezpieczny i uwzględniający aktualne przepisy podatkowe oraz formularze deklaracji PIT wraz z załącznikami.

Rozliczając PIT 2017 online nie musimy korzystać z pomocy doradcy podatkowego czy biura księgowego. Dobry program pit pomaga dokonać rozliczeń zgodnie z przepisami ustawy podatkowej, uwzględnia wszystkie aktualizacje, podpowiada najlepsze rozwiązania w naszej sytuacji.

Polecamy bezpłatny, bezpieczny  i intuicyjny program ze strony PITax.pl. Program zada nam kilka łatwych pytań, po których  podpowie, jaki formularz powinniśmy wypełnić. Program pitax.pl potrzebuje od nas tylko wpisania danych osobowych, kwot dochodów i przychodów uzyskanych w roku podatkowym, a obliczenia wykonuje sam. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet  jest łatwe nawet dla osób, które robią to pierwszy raz.

Program do rozliczania PIT przez Internet pozwala nam również na skorzystanie z preferencyjnych warunków  i  wspólne rozliczenie z małżonkiem.  Program wskaże przysługujące nam ulgi podatkowe a wbudowany w program kalkulator szybko policzy podatek, kwotę, którą musimy zapłacić do urzędu lub kwotę należnego nam  nadpłaconego podatku. Taka forma rozliczenia podatku umożliwia również przekazanie 1% dla wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Aktualna lista Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do zbierania w danym roku 1% jest do wglądu na stronie  http://www.pozytek.gov.pl.

Jak rozliczyć w PIT 2017 przychody z tytułu 500+?

Podczas rozliczania podatku za 2016 często zastanawiamy się , gdzie w formularzu podatkowym wpisać kwoty z  przychodu, jakim jest świadczenie 500+.

Tak, jak podobne świadczenia rodzinne, czyli zasiłki przysługujące z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne dla opiekunów,czy świadczenia wychowawcze, otrzymywane w ramach programu 500+ kwoty nie podlegają opodatkowaniu i nie musimy ich wykazywać w rocznych deklaracjach PIT jako dochód.

W zeznaniach podatkowych nie wykazujemy również  zasiłków macierzyńskich przekazanych z  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kwot przeznaczonych na pobyt dziecka w żłobku lub  przedszkolu a przekazanych przez  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pamiętajmy, że dobry program do rozliczenia PIT online ma wbudowaną bazę wiedzy z zakresu aktualnych  przepisów podatkowych. Jeżeli więc w trakcie wypełniania PIT pojawią się pytania, zawsze możemy z tej bazy skorzystać.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc innym organizacjom. W ramach projektu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku IWOP udostępnił organizacjom system PITax.pl Łatwe podatki do swobodnego użytku jako narzędzia wspomagającego zbiórkę funduszy na rzecz trzeciego sektora.

Aktualności Poradniki