Infrastruktura telekomunikacyjna i jej praktyczne zastosowanie

Obecnie pod pojęciem telekomunikacji nie kryje się jedynie telefonia stacjonarna i komórkowa. Ze względu na fakt, iż coraz częściej i dalej podróżujemy, jesteśmy ciągle w ruchu, a jednocześnie potrzebujemy stałego połączenia ze światem nie tylko poprzez łącza telefoniczne, ale także przy pomocy internetu. We współczesnym świecie praktycznie nie istnieją firmy, w których na powszechną skalę nie stosuje się zarówno jednego, jak i drugiego kanału komunikacji. Co kryje się pod pojęciem infrastruktury telekomunikacyjnej? Do czego ona służy i jakie rozwiązania stosuje? Informacji tych udzielimy Państwu w kolejnych akapitach niniejszego artykułu.

Prawo telekomunikacyjne definiuje infrastrukturę telekomunikacyjną jako zespół nie tylko urządzeń końcowych, ale także linii, kanalizacji kablowych, słupów, masztów, wieży transmisyjnych, przewodów oraz całego osprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Dzięki rozwojowi tejże dziedziny popularnym stało się wykorzystanie nowoczesnych technologii tj. Telefonii IP z systemami billingu, wideokonferencji, systemów Contact Center, Transmisja VoIP, Application Delivery Network (TELCO) czy min. Sieci DSL (zob. oferta firmy Veracomp).

Telefonia IP z systemami billingu

Telefonia IP to system o funkcjach tradycyjnego systemu telefonicznego z tą jednak różnicą, iż obsługuje protokół IP oraz VoIP razem, bez konieczności stworzenia osobnych struktur połączenia. Najczęściej posiada także wbudowany system bilingu. Cały system składa się z centralki oraz telefonów i faksów IP, a służy do prowadzenia rozmów lokalnych, jak i wychodzących poza obręb np. biura. Telefonia IP to także mniejsze koszty połączeń międzynarodowych.

Wideokonferencje

Nagła potrzeba przeprowadzania pilnej rozmowy biznesowej, podczas której ważny jest również kontakt wzrokowy z rozmówcą, wymaga użycia odpowiedniego sprzętu. Eksperci od infrastruktury telekomunikacyjnej z firmy Veracomp podkreślają, że: “rozwiązaniem może być system wideokonferencyjny – zestaw urządzeń i do transmisji obrazu wideo i dźwięku, umożliwiający realizację komunikacji między użytkownikami. Takie połączenie może być realizowane między dwoma użytkownikami lub obejmować większą grupę, która jednocześnie uczestniczy w wideokonferencji. Połączenia między użytkownikami są realizowane przez sieć komputerową IP”.

System Contact Center

System ten to najprościej mówiąc centrum kontaktu z klientem. W jego skład wchodzi cała infrastruktura pozwalająca na masowy kontakt z odbiorcą za pomocą łączności różnego typu, przy czym nadal tradycyjnie telefon jest tutaj głównym środkiem komunikacji. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na optymalizację procesu obsługi klienta.

Transmisja VoIP

Ten rodzaj transmisji pozwala przesyłać przekształcony cyfrowo głos dzięki wykorzystaniu internetu oraz sieci, obsługujących protokół IP, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej przepustowości kanału łączącego.

Application Delivery Network (TELCO)

Pracownicy firmy korzystający z możliwości, jakie daje im chmura, często używają firmowych zasobów spoza terminala w odpowiednio zabezpieczonej sieci firmowej, pracując w środowisku mniej lub bardziej bezpiecznym – domu czy np. strefach bezpłatnego internetu. Potrzebna jest więc optymalizacja łącząca WAN w celu zapewnienia wygody oraz bezpieczeństwa pracy bez zmiany parametrów jego wydajności.

Sieć DSL

Technologia DSL umożliwia szybką transmisję danych na łączach miedzianych, opierających swe działanie na skrętkach telefonicznych, niezależnie od standardowej łączności telefonicznej.

Aktualności telekomunikacja