Billing rozliczeniowy dla telekomunikacji: trzy kluczowe obszary, które telekomy powinny wziąć pod uwagę

Duża liczba graczy na rynku OTT może oznaczać dwie rzeczy: silną konkurencję lub nową okazję do współpracy wśród operatorów telekomunikacyjnych, chcących pozostać w grze.

Gdyby między operatorami miało dojść do bitwy, toczyłaby się na dwóch frontach i polegała na pozyskaniu nowych klientów oraz zaspokojeniu potrzeb dotychczasowych. W obu przypadkach ważne byłoby, aby przygotować swój biznes w odpowiedzi na wszelkie innowacje rynkowe, lub – lepiej – zacząć przewidywać potencjalne zmiany zanim się wydarzą. W tym przypadku, lepszym rozwiązaniem wydaje się jednak nawiązanie współpracy z innymi organizacjami.

billing rozliczeniowy w telekomunikacji

Ten rodzaj partnerstwa umożliwi operatorom oferowanie klientom różnych usług pod marką własną, a także bardziej energiczną konkurencję z innymi telekomami, tworzenie kompleksowych pakietów usług oraz przyciąganie nowych klientów, dając im w zmian coś za darmo lub na okres próbny.

Niestety złożoność współpracy i wyjątkowość usług wymaga złożonych systemów informatycznych, które muszą być w stanie pomóc operatorom w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi, współpracy z nimi oraz dokonywaniu rozliczeń między sobą.

Po drugiej stronie zawsze mamy także klienta końcowego, dla którego każdy rodzaj usługi świadczonej przez partnerów musi być oferowany w atrakcyjnej formie. Kanały samoobsługowe powinny być prezentowane i funkcjonować w ten sam sposób na wszystkich płaszczyznach, a w przypadku billingu rozliczeniowego, klient powinien otrzymywać jeden rachunek za wszystkie usługi.

Potencjalna różnorodność produktów, które mogą być oferowane klientom końcowym, oraz złożone modele współpracy między partnerami sprawiają, że efektywne fakturowanie i naliczanie opłat, czyli tak zwany billing rozliczeniowy w telekomunikacji jest dla operatora koniecznością.

Jakie warunki powinien spełniać billing rozliczeniowy w telekomunikacji?

  1. Odzwierciedlanie relacji biznesowych w rozliczeniach

Podczas gdy proces negocjacji i potwierdzenie warunków umowy przechowywane są w systemach CRM, rozliczenia oraz faktury muszą znajdować się w systemie billingowym. W tym systemie koniecznie muszą zostać uwzględnione także zasady współpracy pomiędzy partnerami / operatorami, po to, aby każdy z nich otrzymał odpowiednią część wynagrodzenia za usługi wchodzące w skład oferty dla klienta końcowego. Proces billingowania musi być w pełni przejrzysty i możliwy do prześledzenia.

  1. Gotowość systemu na nowe, innowacyjne usługi
    Internet rzeczy, usługi w chmurze, e-zdrowie… to tylko niektóre z innowacyjnych technologicznie usług, które coraz częściej pojawiają się w ofertach operatorów. Dla klientów bardzo ważne jest, aby mieć jedną umowę z operatorem i aby wszystkie usługi były rozliczane na jednym rachunku. Natomiast z punktu widzenia ekosystemu IT łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Operator musi być przygotowany do tworzenia pakietów, biorąc pod uwagę potrzeby klienta. Co więcej, powinien robić to w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Billing rozliczeniowy, podobnie jak ofertowanie, powinien być przygotowany w określonym czasie na wszystkie zamówione, spersonalizowane usługi.
  2. Proste i bezpieczne dokonywanie rozliczeń
    Przygotowując biznes do prowadzenia billingu rozliczeniowego, firmy muszą brać pod uwagę wsparcie takich modeli, jak: B2X, B2B2X czy nawet B2X… 2X. W niektórych przypadkach do obowiązków operatora należy również tworzenie dokumentów wypłaty, ponieważ musi on zapłacić partnerowi za wykonaną usługę. Dodatkowo, coraz częściej współpraca między parterami nie ogranicza się wyłącznie do jednego kraju, a więc należy zająć się takimi aspektami, jak wielowalutowość i wielojęzyczność. Ostatnim ważnym elementem rozliczeń jest możliwość wystawienia przez system jednej faktury dla klienta końcowego, bez względu na rodzaj zakupionej usługi.

Aktualności telekomunikacja