Cache DNS – instalacja i konfiguracja

Prezentuję poradnik dla osób, które chcą zainstalować cache dns . Na pewno będzie przydatny dla osób, które chcą przyśpieszyć ładowanie stron np. w swojej firmie. Cache będzie instalowany pod Ubuntu oraz oparty będzie o aplikację dnscache, która wchodzi w skład pakietu djbdns .

[sociallocker]

Zaczynamy od instalacji pakietu djbns:

apt-get install djbdns

Następnie tworzymy użytkownika, który będzie uruchamiał proces dnscache:

adduser –no-create-home –disabled-login –shell /bin/false dnscache

Teraz przyszedł czas na konfigurację dnscache, wydajemy komendę:

dnscache-conf dnscache dnscache /var/lib/dnscache

gdzie /var/lib/dnscache to ścieżka do katalogu, w którym będzie całe środowisko aplikacji

Musimy również określić dla jakich IP będzie przechowywany cache, robimy to poleceniem:

touch /var/lib/dnscache/root/ip/192.168.1

Utworzyliśmy pusty plik o nazwie 192.168.1 . Dzięki temu dnscache będzie wiedział, że dla tej rodziny adresów IP ma on przechowywać translacje.

Musimy również określić adres IP na jakim będzie nasłuchiwał dnscache. Domyślnie jest to adres 127.0.0.1. Adres IP zmieniamy w pliku:

/var/lib/dnscache/env/IP

Możemy również określić rozmiary cache w plikach:

/service/dnscache/env/CACHESIZE
/service/dnscache/env/CACHESIZE
env/IP

/var/lib/dnscache/env/CACHELIMIT

/var/lib/dnscache/env/DATALIMIT

Domyślnie zarezerwowane jest 1MB.

Dnscache będzie pracował pod kontrolą aplikacji Supervisor (nadzorca procesów) więc musimy także i jego zainstalować. Dokonamy tego poprzez polecenie:

apt-get install supervisor

Konieczne jest stworzenie pliku konfiguracyjnego dla supervisor-a:

vim /etc/supervisor/conf.d/dnscache.conf

i wklejamy:

[program:dnscache]
command = /var/lib/dnscache/run
process_name = %(program_name)s
directory = /var/lib/dnscache
numprocs = 1
directory = /var/lib/dnscache
umask = 022
priority = 999
autostart = true
autorestart = true
startsecs = 10
startretries = 3
exitcodes = 0,2
stopsignal = TERM
stopwaitsecs = 10
user = root
redirect_stderr = false
stdout_logfile = /var/lib/dnscache/log/dnscache.log
stdout_logfile_maxbytes = 100MB
stdout_logfile_backups = 2
stdout_capture_maxbytes = 1MB
stderr_logfile = /var/lib/dnscache/log/dnscache.log
stderr_logfile_maxbytes = 100MB
stderr_logfile_backups = 2
stderr_capture_maxbytes = 1MB
serverurl = AUTO

Teraz już tylko musimy zaktualizować supervisor-a poleceniami:

supervisorctl reread

supervisorctl update

I możemy się już cieszyć szybkim cache dns.

 

[/sociallocker]

Chcesz otrzymywać aktualizacje ? Zapisz się.

Aktualności Poradniki Porady Admina