Android – kurs programowania (2 – pierwsza aplikacja)

W pierwszej części kursu zainstalowaliśmy środowisko do programowania dla Android-a. Dziś napiszemy pierwszą aplikację – oczywiście będzie to aplikacja typu Hello World 🙂

Uruchamiamy środowisko Eclipse i tworzymy nowy projekt. Czyli wybieramy File > New> Project > Android > Android Project  i klikamy Next .

Nadajemy nazwę naszemu projektowi ( Project Name ), np. hello world i znowu Next. Teraz wybieramy wersję SDK, której będziemy używać – w zależności od tego czy tworzymy wersję na tablet-a czy smartfona – my wybierzmy wersję obecnie najbardziej popularną czyli 2.3. W kolejnym kroku musimy wybrać nazwę pakietu ( Package Name ), np. com.example.helloworld . Wybieramy Finish.

Po lewej stronie Eclipse utworzy się struktura projektu. Rozwijamy gałąź projektu: Klikamy po kolei : hello world > src > com.example.helloworld > Helloworldactivity.java . Po prawej stronie Eclipse powinien pojawić się kod źródłowy naszej aplikacji.

Android - kurs programowania

Na tym etapie możemy już uruchomić aplikację. W tym celu po lewej stronie Eclipse wybieramy nasz projekt hello world, a z górnego menu wybieramy Run > Run As > Android Application.

W tym momencie Eclipse powinien zgłosić, że nie stworzyliśmy jeszcze żadnego emulatora środowiska Android. Chcemy go stworzyć więc wybieramy Yes . Powinno otworzyć się okno Android Virtual Device Manager .

Android - kurs programowania

Wybieramy New . Nadajemy nazwę ( Name ), wybieramy docelową platformę ( Target ) oraz rozmiar wyświetlacza (wybierzmy HVGA) dla naszego emulatora. Po tym zabiegu możemy nacisnąć Create AVD .

Gdy mamy już utworzony emulator, możemy ponownie uruchomić naszą aplikację (znowu Run > Run As > Android Application ). Naszym oczom ukaże się pierwsza aplikacja – hello world.

Android - kurs programowania

Teraz możemy zmienić wartość pola tekstowego naszej aplikacji. Wygląd graficzny zdefiniowany jest w pliku hello world > res > layout > main.xml .

Android - kurs programowania

Jak widać, wyświetlany komunikat zdefiniowany jest tutaj: android:text=”@string/hello” . Poprzez zmianę napisu hello ( hello world > res > values > strings.xml) możemy zmienić wartość pola tekstowego pokazywanego po uruchomieniu programu.

To już koniec 2 części cyklu. W kolejnych częściach przejdziemy do bardziej zaawansowanych możliwości Android-a. Zapraszam do komentowania.

 

Chcesz otrzymywać aktualizacje ? Zapisz się.

Aktualności Android Aplikacje Programowanie