Rozliczanie pracy zdalnej (telepracy) z urzędem skarbowym

Pewnie wielu z nas boryka się z problemem rozliczania z Urzędem Skarbowym . Poniżej podaję przykład rozliczenia pracy zdalnej na rzecz zagranicznego pracodawcy (jeżeli jesteśmy osobą fizyczną i nie prowadzimy działalności gospodarczej).

Wykonując pracę w oparciu o umowę o dzieło na rzecz zagranicznego pracodawcy, na pewno nie dostaniemy do niego pit-a (np. pit-11) służącego do rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jak w takim razie rozliczać się z US ?

[sociallocker]

Jeżeli co miesiąc dostajemy wynagrodzenie, musimy się z niego rozliczyć (wg. art. 44).  W tym celu, co miesiąc przelewamy składki (zaliczki na podatek dochodowy) na rachunek bankowy swojego urzędu – do 20-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Należy pamiętać aby w tytule takiego przelewu umieścić „PIT-5” aby Urząd Skarbowy mógł w prawidłowy sposób zaksięgować wpłatę. Jak dużo musimy wpłacić ? Stosujemy wzór (w przypadku umowy o dzieło) :

a) wyliczamy koszty uzyskania przychodu, wg. Art. 22, ust.9, pkt.4 (Ustawa o PIT):

„9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,

Art. 13, pkt. 8:
8)   przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:a)  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
Czyli nasze koszty uzyskania przychodu to 20% wynagrodzenia. Koszty te odejmujemy od naszego wynagrodzenia i z reszty liczymy podatek. W roku 2012 wynosi on 18% tego co obliczyliśmy przed chwilą. Wyliczoną kwotę musimy zaokrąglić do pełnych złotych – w dół jeżeli końcówka jest mniejsza od 50 groszy lub w górę w innym przypadku. Tą kwotę musimy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego.
Gdy przychodzi, koniec roku musimy rozliczyć się formularzem PIT-36, a nie jak do tej pory PIT-37 .
Łączymy w nim dochody z pracy (jeżeli taką wykonujemy – wiersz 1 części D1) z dochodami umowy o dzieło (wiersz 5). Należy pamiętać aby wypełnić część N pit-u 36 w której wykazujemy wpłacone zaliczki w ciągu roku.
Należy również pamiętać o załączeniu PIT/ZG gdzie musimy wykazać dochody z zagranicy (zgodnie z art. 27) – punkt C1, wiersz 3 .
[/sociallocker]

Chcesz otrzymywać aktualizacje ? Zapisz się.

Aktualności Poradniki