Plany rozwoju ZTE Poland – wywiad z p. Cezarym Terepką

Zapraszam do przeczytania wywiadu z dyrektorem sprzedaży pośredniej ZTE Poland – p. Cezarym Terepką. Opowiada on m.in. o planach biznesowych na rok 2012 . Przedstawiam również wywiad z p. Jackiem Kłonica. Jest on współwłaścicielem firmy S4Tech, firmy która podjęła współpracę z ZTE Poland w zakresie dystrybucji produktów.

Jak długo działa ZTE Poland Sp. z o.o.?

– Firma ZTE rozpoczęła działalność w Polsce w połowie 2005 roku. Obecnie w Polsce ZTE dostarcza rozwiązania głównie dla operatorów, ale to właśnie w 2012 kierujemy się także w stronę dytrybucji sprzętu dla rozwiązań bezprzewodowych i sieci przewodowych. ZTE Polska jest ciągle w fazie wzrostu i chciałaby się rozwijać razem ze swoimi klientami.

Jaki był rok 2011 dla ZTE w Polsce?

– Rok 2011 zakończył się sukcesem i zyskiem.  Zawdzięczamy to naszym konkurencyjnym produktom, stabilnym cenom i technologicznej rywalizacji. Zamierzamy wprowadzać do pełnej realizacji naszą strategię, której najistotniejszą wytyczną jest ścisły związek z rynkami telekomunikacyjnymi i ich wiodącymi operatorami. Celem ZTE, w tym także ZTE Poland, jest stanie się dostawcą infrastruktury telekomunikacyjnym dla operatorów.

Jakie zatem są plany biznesowe na 2012 rok?

– Planujemy zwiększyć nasz dochód o połowę. Zamierzamy osiągnąć powyższy wynik poprzez dostarczanie bardziej praktycznych i wszechstronnych rozwiązań kompleksowych.

Jaka jest pozycja ZTE Corporation na światowym rynku dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych?

– ZTE jest w chwili obecnej jednym z wiodących dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie i jednym z liderów w zakresie rozwiązań: LTE, GSM, CDMA, DWDM, PON, Telepresence. Przychody ZTE w 2010 r. wyniosły ponad 10 mld. USD, z czego 21% stanowiły przychody z rynków Europy i Stanów Zjednocznonych.

Co skłoniło Państwa do utworzenia kanału sprzedaży pośredniej dla produktów ZTE?

– Globalna strategia ZTE Corporation, która zorientowana jest na budowę stabilnej pozycji na każdym z rynków zakłada, że  optymalnym rozwiązaniem jest budowa sieci sprzedaży opartej na partnerach znających uwarunkowania rynku lokalnego.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na S4Tech jako dystrybutora Państwa rozwiązań?

– S4Tech posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i dystrybucji  innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych na rynek polski, które potwierdziło sukcesami jak chociażby w zakresie rozwiązań typu: IP-DSLAM, czy też w ostatnich latach rozwiązań FTTX, a szczególnie PON.

Od kiedy można przyjąć oficjalne rozpoczęcie współpracy z Solutions  for Technology (S4Tech)  jako dystrybutorem rozwiązań ZTE w Polsce?

– Oficjalne rozpoczęcie współpracy miało miejsce we wrześniu 2011 r., choć rozmowy prowadzone były od ponad roku.

Jakie są plany ZTE Poland na rok 2012 w zakresie sieci dystrybucji?

– Zamierzamy zbudować rozległe sieci sprzedaży pośredniej w oparciu o naszego dystrybutora, firmę Solutions For Technology Sp. z o.o..  W najbliższym roku  w tym kanale, szczególny nacisk położymy na rozwiązania dostępowe, agregacyjne i szkieletowe m.in.: PON, switche i routery oraz rozwiązania DWDM, a także systemy dla klientów biznesowych.

Jaki będzie obszar działań sprzedaży pośredniej w 2012?

– W dziale sprzedaży pośredniej rok 2012 będzie dotyczył także ciągłego poszukiwania i nawiązywania współpracy z nowymi partnerami. ZTE jest otwarta na nowe możliwości  prowadzenia biznesu z firmami posiadającymi wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy do współpracy, gdzie oprócz atrakcyjnych warunków handlowych zagawarantujemy kompletne wsparcie merytoryczne i handlowe wynikające z naszej wiedzy długoltenich doświadczeń. Zapewniamy jak najlepsze produkty, łatwe do wdrożenia i obsługi technicznej, dzięki konkurencyjności technologicznej naszej oferty i atrakcyjnym cenom.

Do jakich grup odbiorców skierowana będzie oferta ZTE w 2012 roku?

– Skoncentrujemy się na pośrednim kanale sprzedaży w zakresie rozwiązań dla rynków operatorskich i równolegle, wspólnie z dystrybutorem i integratorami, będziemy się starać uczestniczyć projektach dla segmentu rynku korporacji i sektora administracji publicznej.

Jacek Kłonica, współwłaściciel S4Tech

 

Co skłoniło Państwa do podjęcia współpracy z ZTE?

– Jednym ze strategicznych priorytetów S4Tech jest analiza tendencji i rozwiązań na międzynarodowych rynkach telekomunikacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwoliło zaistnieć jako pionier i jeden z liderów wdrażania technologii IP-DSLAM i PON w Polsce. Konsekwencją takiej strategii stało się poszukiwanie partnera będącego jednym ze światowych liderów telekomunikacyjnych,a takim jest z pewnością ? ZTE Corporation.

Jakie są plany S4Tech jako dystrybutora firmy ZTE?

– Głównym zadaniem w pierwszych miesiącach 2012r. będzie budowa stabilnego kanału sprzedaży pośredniej z firmami o ugruntowanej pozycji rynkowej i długoletnim doświadczeniu w zakresie sprzedaży rozwiązań sieciowych dla operatów telekomunikacyjnych, klientów korporacyjnych i administracji.

Czy oznacza to, że chcą Państwo w krótkim czasie zbudować dużą sieć partnerów?

– Z całą stanowczością chciałbym podkreślić, że nie ilość, a jakość będzie dla nas kluczową wartością.

Co rozumie Pan przez jakość?

– Rynek w Polsce należy do jednego z najtrudniejszych w Europie, stąd musimy opierać się na sprawdzonych partnerach, którzy posiadają ugruntowany potencjał i referencje. Strategia ZTE zakłada, że partnerzy stanowić będą kluczowe ogniwo w realizacji założonego przez ZTE planu, stąd wymagania wobec nich nie mogą być niskie.  Na rynku o dużej konkurencyjność o sukcesie marki decyduje wiele czynników, jednak jednym z podstawowych jest to, kto i w jaki sposób markę reprezentuje.

– Jakie wsparcie proponujecie Waszym potencjalnym partnerom?

– S4Tech wspólnie z ZTE planuje wprowadzenie szkoleń dla partnerów, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu wiedzy, wsparcia technicznego i serwisu, politykę sprzedaży wspierającą firmy angażujące się w powiększanie udziału rynkowego rozwiązań ZTE Corporation.

W 2012 r., wspólnie z ZTE, prowadzić będziemy kampanię marketingową, której celem będzie propagowanie marki ZTE.

Kampania marketingowa to szerokie spektrum działań. Na jakich chcą się Państwo szczególnie skoncentrować?

– S4Tech wspólnie z ZTE Poland, będzie sponsorem kilku istotnych imprez branżowych, z pewnością jak co roku, wiosennej i jesiennej edycji  PL-NOG. Chcemy również wziąć udział jeszcze w kilku innych eventach,  jesteśmy w trakcie rozmów z organizatorami. Planujemy również udział w imprezach wspólnie z Partnerami i  z pewnością będziemy wspierać ich w działaniach promocyjnych marki ZTE.

Firma ZTE, wspólnie z S4Tech, będzie aktywnie wykorzystywać kanały komunikacji elektronicznej wzmacniając wizerunek firmy (m.in.: social media) oraz budować wiedzę o rozwiązaniach ZTE Corporation.

Jakie są Państwa obawy, biorąc pod uwagę silną konkurencję?

– Nikomu i nigdy nie udało się pozbyć wszelkich obaw, synergia potencjału ZTE i doświadczenia S4Tech na rynku polskim pozwala nam wierzyć, że potrafimy nad nimi zapanować. Siłą i wartością dodaną naszego partnerstwa jest wzajemne zaufanie i etyka biznesowa wobec potencjalnych Partnerów i Klientów.

Aktualności telekomunikacja