Instalacja oraz konfiguracja DRBD i Pacemaker – budowa klastra niezawodnościowego(część 1)

Chciałbym rozpocząć cykl artykułów opisujących jak wykonać klaster niezawodnościowy w oparciu o darmowe oprogramowanie DRBD (ang. Distributed Replicated Block Device) oraz Pacemaker. Klaster niezawodnościowy tworzy zespół komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje. W razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły. W moim przypadku klaster wykonany będzie z dwóch serwerów pracujących pod kontrolą systemu Ubuntu 12.04.

Serwery mają po dwa dyski oraz dwie karty ethernetowe 1Gb.

Strona projektu DRBD znajduje się pod adresem: www.drbd.org .

 

 

Poradniki Porady Admina