Instalacja oraz konfiguracja DRBD i Pacemaker ? budowa klastra niezawodnościowego (część 3)

To już trzecia część cyklu w którym budujemy klaster oparty na oprogramowaniu DRBD oraz Pacemaker. W poprzedniej części skonfigurowałem DRBD. W tej części przejdę do jego uruchomienia.

Na początku powinniśmy sformatować dysk przeznaczony na dane. W naszym przypadku jest to dysk /dev/sdb. Wykonujemy polecenie:

fdisk /dev/sdb

Zakładamy partycję i ustawiamy system plików ext4. Oczywiście ten krok jak i kolejne powtarzamy na drugim serwerze.

Aby mieć dostęp do obsługi DRBD, należy pamiętać o tym aby załadować odpowiedni sterownik poleceniem:

modprobe drbd

W następnym kroku musimy zainicjalizować na dysku metadane DRBD. Robimy to poleceniem:

drbdadm create-md mirror

gdzie mirror to nazwa naszej macierzy.

W tym momencie możemy podłączyć nasze serwery do skonfigurowanej macierzy. Robimy to po wydaniu poleceń:

drbdadm attach mirror
drbdadm syncer mirror
drbdadm connect mirror

Teraz już możemy podejrzeć stan połączenia pomiędzy serwerami:

cat /proc/dev/drbd

version: 8.3.0 (api:88/proto:86-89) GIT-hash: 9ba8b93e24d842f0dd3fb1f9b90e8348ddb95829 build by buildsystem@linbit, 2008-12-18 16:02:26 1: cs:Connected ro:Secondary/Secondary ds:Inconsistent/Inconsistent C r--- ns:0 nr:0 dw:0 dr:0 al:0 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:b oos:200768

Jak widać oba serwery są w stanie Secondary, musimy zatem określić który dysk będzie podstawowy, tzn. względem którego rozpocznie się synchronizacja. Wydajemy na naszym podstawowym serwerze polecenie:

drbdadm — –overwrite-data-of-peer primary mirror

Rozpocznie się synchronizacja dysków, która może trochę potrwać – zwłaszcza jeżeli nasze dyski są duże. Po jej wykonaniu możemy pobawić się w zmianę ról serwerów poprzez wydawanie poleceń:

drbdadm secondary mirror

lub

drbdadm primary mirror

W każdej chwili można również dokonać zmiany parametrów w konfiguracji DRBD, a następnie zatwierdzić poleceniem:

drbdadm adjust mirror

Na serwerze Primary możemy podmontować naszą macierz aby skopiować na nią nasze dane. Wykonujemy np. polecenie:

mount /dev/drbd0 /mnt/drbd/

W moim przypadku na macierz przerzucam na pewno konfigurację i dane serwera WWW oraz Samba.

Kolejna część cyklu będzie już ostatnia. Zajmę się w niej konfiguracją Pacemaker-a . Zapraszam.

 

 

 

 

Poradniki Porady Admina