E-PIT, czyli jak uniknąć wycieczki do Urzędu Skarbowego

W opiniach „co najbardziej przeszkadza podatnikom w działaniu organów podatkowych”, jednymi z najczęściej pojawiających się zastrzeżeń, są długotrwałe oczekiwanie oraz przedłużające się procedury. Jednym z elementów składających się na obraz wolno działającej machiny fiskusa, która nie jest w stanie dopasować się do wymogów XXI wieku, były ogromne kolejki w urzędach podczas ostatnich dni składania corocznych deklaracji podatkowych PIT. Jeszcze wielu podatników pamięta, jak trzeba było spędzić nawet parę godzin, aby złożyć swój PIT w urzędzie lub wysłać go listem poleconym na poczcie. Nic więc dziwnego, że jednym z pierwszych elementów reformy administracji, była próba rozwiązania tego problemu. Wprowadzono tak zwane e-PITy. Po kilku latach ich działania okrzyknięte zostały jednym z największych sukcesów reform administracji państwowej. Czym są i czy faktycznie pozwalają uniknąć wizyty w Urzędzie Skarbowym?

E-PITy zasady działania

E-PITy to potoczna nazwa na elektroniczne deklaracje podatkowe – e-deklaracje. Są one specjalną wersją formularza podatkowego, którą można przygotować i wypełnić na urządzeniach elektronicznych takich jak komputer, a od niedawna nawet smartfon. Praca odbywa się za pomocą aplikacji i programów pobranych albo ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, albo zapewnionych przez profesjonalne firmy finansowe, księgowe czy IT. Możliwości i opinie o każdej z aplikacji można szybko sprawdzić w Internecie i bez wychodzenia z domu ściągnąć i zainstalować je na swoim komputerze. Po wypełnieniu dokumentu, można za pomocą specjalnych danych uwierzytelniających lub specjalnego podpisu elektronicznego podpisać PIT oraz wysłać go do urzędu przez Internet.

Największe zalety e-deklaracji

Zwolennicy e-deklaracji podkreślają ich wygodę. Po pierwsze, podatnik może wypełnić deklaracje PIT wszędzie gdzie ma dostęp do Internetu. Nie musi być już w biurze, czy w domu. Nie potrzebne mu też dodatkowe urządzenia, takie jak np. drukarka. PITa nie trzeba drukować, podpisywać ręcznie, wysyłać za pomocą poczty. Nie ma też konieczności odwiedzania urzędu skarbowego – swoją deklarację można wysłać za pomocą „kliknięcia” na komputerze. W tej kwestii dodatkowym atutem będzie możliwość pracy w dogodnych godzinach, bez konieczności dostosowywania się do godzin pracy urzędów czy poczty. Bramki internetowe działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bezpieczeństwo e-PITów oraz podsumowanie

Już dziś z e-deklaracji korzystają miliony podatników. Wielu z nich na początku bało się bezpieczeństwa operacji oraz swoich poufnych danych. Pojawiały się również wątpliwości, czy klikanie na komputerze oraz przesyłanie czegoś przez Internet, zapewni podatnikom odpowiednie dowody wykonania swoich obowiązków wobec skarbówki. Ministerstwo Finansów niezmiennie zapewnia, że przesyłane przez specjalne bramki dane są bezpieczne. Czuwa nad tym sztab specjalistów, odpowiednie szyfrowanie informacji oraz zabezpieczenia antypodsłuchowe do transmisji. Jako dowód złożenia indywidualnej deklaracji PIT podatnik otrzymuje tak zwane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dowodem równorzędnym do potwierdzenia nadania listu poleconego. Może być on więc przekonany, że posiada odpowiednie zabezpieczenie potwierdzające spełnienie obowiązku podatkowego. Jeżeli nie skorzystaliśmy jeszcze z e-dekaracji, warto zastanowić się nad tym nowoczesnym rozwiązaniem.

Aktualności Poradniki