Czym jest licencja CAL?

Windows Server w każdej swojej wersji występuje w jednym modelu licencjonowania: Serwer + CAL. Co oznacza? Do sprawnego działania i korzystania potrzebujesz nie tylko licencji serwerowej, lecz także odpowiedniej liczby licencji dostępowych (CAL). Nie każdy jednak wie, kiedy właściwie licencje CAL są potrzebne, jakie są ich rodzaje i ile należy ich kupić. 

Czym jest licencja CAL?

Kiedy potrzebujesz licencji CAL? Jak wiele ich kupić?

Licencje CAL przy dwóch lub więcej serwerach

Działanie licencji CAL w środowisku hybrydowym

Czym jest licencja CAL

Czym jest licencja CAL?

Windows Server CAL to licencja dostępowa do serwera, którą można przypisać albo do użytkownika albo do urządzenia, w zależności od potrzeb danego przedsięwzięcia. CAL oznacza licencję, która umożliwia jednemu użytkownikowi dostęp z dowolnego urządzenia do określonej wersji oprogramowania. Możliwa jest także odwrotna sytuacja, a więc przypisanie licencji CAL do urządzenia, w którego może korzystać dowolna liczba użytkowników. Tutaj również możliwy jest dostęp z jednego urządzenia do odpowiednich wersji oprogramowania serwerowego. Licencje CAL umożliwiają dostęp jedynie do oprogramowania serwerowego działającego na licencjonowanych serwerach (Windows Server) klienta.

Kiedy potrzebujesz licencji CAL? Jak wiele ich kupić?

Licencja CAL jest niezbędna do rozwiązania kwestii dostępu poszczególnych użytkowników do oprogramowania serwerowego. Zakup samego Windows Server tego problemu nie rozwiązuje. Program zawsze wymaga bowiem zakupu dodatkowych licencji dostępowych CAL. Planując takie zakupy, warto więc do kosztów oprogramowania doliczyć odpowiednią liczbę licencji CAL. 

Ustalenie liczby potrzebnych ci licencji CAL jest stosunkowo proste. Powinna być ona równa liczbie użytkowników lub urządzeń z dostępem do serwera. Jeśli masz jeden serwer Windows Server 2019 i dostęp do niego powinno mieć 50 pracowników, to najlepiej zrobisz kupując 50 licencji CAL przypisanych do konkretnych użytkowników. Plusem takiego rozwiązania jest to, że będą mogli oni uzyskać dostęp do oprogramowania serwerowego z dowolnego urządzenia, znaczenia nie będzie więc miało czy pracują w siedzibie firmy czy przeszli na model home office. Licencja CAL gwarantuje im dostęp do zasobów serwera, w tym Active Directory oraz innych usług przechowywanych na serwerze. 

Nie zawsze jednak konieczny jest zakup dokładnie tylu licencji, ilu masz pracowników. Jeśli dostęp do serwera potrzebny jest tylko w siedzibie firmy, pracownicy nie mają (a czasami nawet nie powinni mieć) dostępu do niego dostępu poza konkretnym budynkiem, nie wykonują swojej pracy w modelu zdalnym (lub do tej pracy niepotrzebne im oprogramowanie serwerowe), możesz pomyśleć o zakupie licencji pod urządzenie, a nie na użytkownika. Jest to świetne rozwiazanie, jeśli twoi pracownicy pracują np. w modelu zmianowym, 25 osób na I zmianie, 25 osób na drugiej. Wystarczy więc jeśli kupić 25 licencji CAL, przypiszesz je do konkretnych urządzeń. W ten sposób możesz na danym komputerze utworzyć wiele kont, z których korzystać będą różni użytkownicy. Dostęp do serwera nie będzie jednak dostępny z innych urządzeń. Rozwiązanie to często jest wskazane również ze względów bezpieczeństwa, choć warto zwrócić uwagę, że często jest ono także opłacalne finansowo. 

Licencje CAL przy dwóch lub więcej serwerach

Licencje CAL występują w modelu dostępowym na użytkownika lub na urządzenie. Rozwiązanie to sprawdza się nie tylko przy pracy z jednym serwerem, lecz także większą ich liczbą. Jeśli posiadasz co najmniej dwa serwery Widows Server nie musisz kupować kolejnej licencji CAL. Jeśli pracują one w tym samym środowisku Active Directory nie ma żadnej potrzeby dokupowania osobnej licencji na kolejny serwer. Pamiętaj, że licencja CAL dotyczy obiektu (a więc użytkownika lub urządzenia), który działa w ramach jednego środowiska Acitve Directory. Oznacza to, że potrzebuje on osobnej licencji na każdy z serwerów. Licencje CAL ustala się na podstawie liczby urządzeń lub użytkowników, a nie liczby serwerów. 

Działanie licencji CAL w środowisku hybrydowym

Wyjątek w opisanym wyżej modelu stanowią środowiska hybrydowe. Trzeba bowiem zaznaczyć, że jeśli użytkownicy uzyskują dostęp do danego oprogramowania serwera jedynie, by dokonać synchronizacji między Active Directory uruchomioną na Licencjonowanych Serwerach Klienta a usługą Azure Active Directory, nie potrzebują licencji CAL. Jeśli więc twój lokalny serwer wykorzystywany jest wyłącznie do autoryzacji użytkowników korzystających z usług chmurowych (np. Office 365), w takim przypadku nie masz żadnej potrzeby zakupu licencji dostępowych CAL. Praca w środowisku chmurowym, hybrydowym zwalnia cię z tego obowiązku. Oczywiście oznacza to także, że licencje subskrypcyjne w chmurze także nie wymagają licencji CAL. 

Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to dotyczy jedynie licencji CAL dostępowych. Istnieją bowiem także licencje CAL, które rządzą się nieco innymi prawami. Chodzi między innymi o:

  • CAL na RDS (zdalny pulpit),
  • CAL na SQL,
  • CAL na Exchange.

Pamiętaj, że wytyczne Microsoft dotyczące Windows Server i Windows Server CAL są aktualizowane co jakiś czas, dlatego przed zakupem konkretnego rozwiązania, zaleca się szczegółowe zapoznanie się z ich aktualną wersją. 

Aktualności Poradniki Systemy Windows