Biblioteka Windows Phone dla programistów Symbian-a

Dzięki wspólnej umowie firmy Microsoft oraz Nokia opublikowały narzędzie tłumaczące API Windows Phone do bibliotek Qt Symbian-a.

Narzędzie o nazwie Windows Phone mapping tool nie jest jednak produktem, które w sposób automatyczny i bezpośredni tłumaczy odwołania pomiędzy bibliotekami. Jest to jedynie strona na której programista może sobie porównać różnice poszczególnych funkcji.
Zawarty na stronie opis dotyczy biblioteki Qt w wersji 4.7 i zawiera opisy komponentów: QtCore, QtGui, QtLocation, QtNetwork, QtSensors, QtSql, QtXml, QtWebKit, QML Elements oraz QML Components.
Dostępne są także: przykładowe programy i tutoriale. Dodatkowo dostępny jest 100-stronicowy dokument będący wprowadzeniem do Windows Phone dla programistów Symbian-a. Zawiera on wprowadzenie do języka C#, cykl życia aplikacji oraz opisy procedur.
Czyli jednak następuje powolne i łagodne przejście na system Windows Phone.

Aplikacje embedded Programowanie Systemy