Android od A do Z: Co to jest IMEI ?

IMEI (ang. International Mobile Equipment Identity) to 15-znakowy unikalny kod, który identyfikuje telefon w sieci GSM. Dlaczego powstał i do czego jest potrzebny ? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć poniżej.

Ponieważ karta SIM jest związana z użytkownikiem i można ją przekładać z telefonu do innego telefonu, powstała potrzeba opracowania metody, która pozwalałaby śledzić dane urządzenie mobilne. Dlatego powstał IMEI.

Jak on jest liczony ? Pierwsze 14 cyfr określa organizacja o nazwie GSM Association. Liczona jest tylko ostatnia cyfra i jest ona znakiem kontrolnym. Określa go algorytm o nazwie “Luhn formula”.

Gdzie można znaleźć kod IMEI danego telefonu ? Występuje on w ustawieniach telefonu, pod baterią lub na obudowie samego telefonu.

Do czego jest używany IMEI ? Odpowiednikiem tego kodu w sieci CDMA jest kod MEID i jest używany do kontrolowania sieci. Dzięki niemu operator telekomunikacyjny może zablokować dany telefon jeżeli został on zgubiony lub skradziony.

Aplikacje w systemie Android również mogą korzystać z kodu IMEI. Np. dzięki niemu zdalny serwer może rozpoznać dany telefon i pobrać odpowiednie dane (np. ustawienia aplikacji) dla jego profilu.

Prawdopodobnie nr IMEI zostaną zastąpione przez IMEISV. Zmieni się sposób obliczenia kodu. W nowym kodzie nie będzie już cyfry kontrolnej. Zamiast niego będą dwie cyfry do oznaczania nr wersji.

Aktualności Android Słownik Pojęć Smartfony telekomunikacja