Zlecenia przez Internet ? coraz bardziej bezpieczne, coraz atrakcyjniejsze dla firm

Aż 1/3 właścicieli firm small business przyznaje, że wykorzystuje Internet do poszukiwania zleceń dla swoich firm – wynika z badania zrealizowanego przez Synergian.pl- porównywarkę usług. Rola Internetu wzrosła w stosunku do badań ubiegłorocznych. Jednocześnie, aż 57% przedsiębiorców uważa, że zlecenia pozyskiwane przez Internet są równie bezpieczne, jak te, które firma pozyskuje tradycyjnymi metodami.

?Nasze badania pokazują, że zaufanie do zleceń internetowych rośnie coraz bardziej? ? twierdzi Krzysztof Boruta Członek Zarządu Synergian.pl  – ?Z drugiej strony istnieje ciągle duża grupa, około ? przedsiębiorców, którzy uważają, że zlecenia pozyskiwane drogą internetową są mniej bezpieczne. Rolą firm działających w internecie jest budowanie takich systemów wiarygodności, które pozwoliłyby tych niezdecydowanych przekonać?.

czy zlecenia uzyskiwane przez internet są mniej bezpieczne ?

Optymistyczny jest fakt, że wśród firm, które pozyskują zlecenia przez Internet relatywnie rzadko zdarzają się kłopoty z otrzymywaniem za nie wynagrodzenia ? aż 61% badanych właścicieli firm w ogóle nie miało tego  problemu, a 23% spotyka się z nim, ale bardzo rzadko. Jedynie 4% właścicieli twierdzi, że problemy z otrzymaniem wynagrodzenia pojawiają się w ich przypadku często.

czy firma miala klopoty z otrzymaniem wynagrodzeń ?

Badanie zrealizowane na próbie 450 przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników. Firmy takie stanowią 99% firm działających na polskim rynku.

Aktualności Internet