Zaproszenie na konferencję – “Synergia technologii – globalna infrastruktura informacyjna”

Zapraszamy na konferencję, którą serwis web-news.pl objął swoim patronatem.

Teleinformatyka jest obecnie w stadium ciągłego i intensywnego rozwoju. Jest to dziedzina technologiczna, łącząca osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji.

Odpowiednie zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych stanowi jeden z podstawowych czynników rozwoju danego przedsiębiorstwa, jak również gwarancję bezpieczeństwa firmowych sieci. Dobrze funkcjonujący system ICT zapewnia:

 • efektywniejszą wymianę informacji
 • sprawniejszy i lepszy kontakt z klientem
 • optymalizację kosztów
 • poprawę funkcjonalności infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się co jeszcze kryje ICT serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

Synergia technologii – globalna infrastruktura informacyjna

17 grudnia 2014r w Warszawie

Wydarzenie to poświęcone będzie w głównej mierze tematyce nowoczesnych rozwiązań i technologii sieciowych oraz ich obecności na rynku teleinformatycznym.

Celem konferencji jest określenie bogactwa oraz mnogości zastosowań nowych technologii, produktów czy usług oraz upowszechnienie związanej z nimi wiedzy technicznej.

Strona Konferencji>>>

Podczas konferencji poruszymy następujące zagadnienia tematyczne:

 1. uniwersalność nowoczesnej sieci teleinformatycznej jako czynnik przewagi
 2. Zagrożenia nowych technologii – szacowanie ryzyka, ocena zagrożeń i poziomu bezpieczeństwa
 3. kierunki rozwoju i przyszłość technologii telekomunikacyjnych
 4. projektowanie, utrzymanie sieci teleinformatycznych (serwery sieciowe, okablowanie strukturalne, elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej
 5. konfiguracja urządzeń sieciowych i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
 6. wdrożenie i integracja środowiska telekomunikacyjnego i informatycznego

– integracja łączy komunikacyjnych – komunikacja i transmisja danych

– zarządzanie usługami sieciowymi w systemach operacyjnych – automatyzacja i integracja usług
– narzędzia nowej generacji: UMTS, NGN

 1. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 2. zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego
 3. systemy zasilające (systemy dedykowane i systemy awaryjne)
 4. usługi szerokopasmowe dla sieci stacjonarnych i mobilnych
 5. działanie na najwyższym poziomie – outsourcing usług teleinformatycznych

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych i kopii zapasowych,
 • osoby odpowiedzialne za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci teleinformatycznej
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu komputerowego
 • osoby odpowiedzialne za infrastrukturę i bezpieczeństwo komunikacyjne
 • osoby odpowiedzialne za dystrybucję / transmisję danych i informacji w przedsiębiorstwie
 • przedstawicieli placówek wieloodziałowych odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie sieci i wielostanowiskowych systemów informatycznych

 

Udział jest bezpłatny dla ww. osób

Udział jest płatny:dla pozostałych osób, w tym dla firm dostarczających rozwiązania będące tematyką konferencji (1000 PLN netto.)

 

Rejestracja>>>

Aktualności