Wystartował Inkantor.pl – klikaj i spłacaj kredyt taniej niż w banku

Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych można zaoszczędzić spłacając kredyt mieszkaniowy z Inkantor.pl. Franki szwajcarskie, euro, dolary i funty będą tam zawsze tańsze niż w banku ? zapewniają twórcy tego unikalnego serwisu wymiany walut online, założonego przez kredytobiorców walczących o prawa Klientów w relacjach z bankami.

Skalę zapotrzebowania na tego rodzaju usługi widać po tym, że kredyty na mieszkanie
w walutach obcych zaciągnęło blisko milion gospodarstw domowych i tysiące firm w kraju. Wartość zadłużenia – tylko gospodarstw domowych – sięga z tego tytułu astronomicznej kwoty 190 miliardów złotych. To ponad pięć razy więcej, niż cały tegoroczny deficyt budżetowy Polski.

Od ubiegłego roku ustawa antyspreadowa pozwala osobom prywatnym i firmom spłacać kredyty bezpośrednio w walutach, w których zostały zaciągnięte. Dziś, choć oszczędności mogą iść nawet w dziesiątki tysięcy złotych, mniej niż 20 proc. kredytobiorców spłaca swoje raty w ten sposób. A wystarczy tylko zarejestrować się w inkantor.pl, aby bezpiecznie i wygodnie oszczędzać pieniądze, zamiast tracić czas na chodzenie po kantorach.

? Zapewniamy nieprzerwany dopływ franków szwajcarskich, euro, dolarów i funtów, ponieważ są kupowane na rynku międzybankowym ? mówi Rafał Łyczek, twórca inkantor.pl. ? Z tego powodu waluty będą też zawsze tańsze niż w banku, czy tradycyjnym kantorze. Inkantor.pl oferuje najwyższe możliwe dziś bezpieczeństwo, ponieważ serwis zbudowała firma tworząca rozwiązania dla największych banków internetowych w Polsce ? dodaje Rafał Łyczek z inkantor.pl.

Inkantor.pl kupuje waluty na rynku międzybankowym. Serwis pozwala na automatyczne spłacanie rat kredytów walutowych we wszystkich bankach w Polsce. Autoryzacja transakcji, jak w bankach internetowych, odbywa się w nim za pomocą hasła przesłanego SMS-em. Serwis dysponuje też szeregiem innych zabezpieczeń na każdym etapie kupna walut i spłaty rat kredytu.

Serwis inkantor.pl powstał na bazie wiedzy i doświadczeń sieci społecznościowej Kupfranki.pl. Jej członkowie, jako konsultanci społeczni, współtworzyli ustawę antyspreadową. Zachęcali też kredytobiorców do odzyskiwania nienależnie pobieranych przez banki opłat i nagłaśniali negatywne praktyki banków, np.: nakłanianie do podpisywania niekorzystnych aneksów do umów kredytowych.

Adresatami usług Inkantor.pl są:

  • osoby, które spłacają kredyty mieszkaniowe w walutach obcych,
  • firmy i instytucje prowadzące wymianę handlową z zagranicą lub spłacające kredyty walutowe,
  • osoby pracujące za granicą i zarabiające w walutach obcych,
  • osoby wyjeżdżające za granicę w celach turystycznych.

Zadłużenie Polaków w walutach obcych: kredyty na mieszkanie zaciągnięte w walucie obcej spłaca dziś blisko milion gospodarstw domowych, z czego prawie 75 proc. we franku szwajcarskim! Zdecydowana większość tych kredytów została wzięta na 25 do 35 lat. Ogólna wartość zadłużenia z tytułu walutowych kredytów mieszkaniowych sięga kwoty 190 mld złotych (dane na koniec listopada ub.r.), czyli pięć i pół razy więcej, niż cały tegoroczny deficyt budżetowy Polski, wynoszący 35 miliardów złotych.

Inkantor.pl: serwis wymiany walut online został zbudowany w oparciu o rozwiązania informatyczne przeznaczone dla banków, z zachowaniem najwyższych rygorów bezpieczeństwa. Funkcjonuje jako spółka z kapitałem zakładowym w wysokości 2 mln 150 tys. zł. Część operacyjną serwisu sfinansował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Rzeczpospolita Polska.

Sieć społecznościowa kredytobiorców Kupfranki.pl: skupia ponad 17 tys. rodzin zadłużonych w walutach obcych. Znaczącym sukcesem Kupfranki.pl było wprowadzenie zmian legislacyjnych, tzw. ?Ustawy antyspreadowej?. Serwis pełnił rolę konsultanta społecznego Ministerstwa Gospodarki w zakresie spread?u walutowego i praktyk banków względem Klientów. Kupfranki.pl prowadziły z sukcesem akcję edukacyjną na temat praw kredytobiorców do zwrotu nienależnie pobieranych przez banki opłat. Działania Kupfranki.pl nakłoniły też jeden z dużych banków do anulowania blisko tysiąca rażąco niekorzystnych dla klientów aneksów do umów kredytowych.

Internet