Użytkownik zaawansowany w Windows

Często zdarza się, że części użytkowników nie chcielibyśmy nadawać pełnych praw w systemie Windows (prawa administratora) ale jednocześnie wolelibyśmy aby dany użytkownik mógł sam wykonywać większość czynności, np. takich jak zmiana zegara itp. Rozwiązaniem jest przydzielenie go do grupy użytkowników zaawansowanych.

W systemie Windows grupa Użytkownicy Zaawansowani jest trochę ukryta. Aby przydzielić użytkownika do danej grupy należy wywołać polecenie lusrmgr.msc .

Następnie należy z menu Użytkownicy wybrać dany login i w zakładce Członek grupy dodać go do grupy, wpisując Użytkownicy zaawansowani.

Użytkownicy zaawansowani:

– mają uprawnienia odczytu i zapisu do większości katalogów systemu operacyjnego,

– mogą wykonywać wiele operacji konfigurujących system takich jak zmiana czasu systemowego,

– mogą zmieniać ustawienia wyświetlania, tworzyć  konta użytkowników i udostępniać zasoby,

– mogą instalować większość oprogramowania,

 

Chcesz otrzymywać aktualizacje ? Zapisz się.

Aktualności Poradniki Windows