Usługa backup-u w Orange

Orange udostępnił usługę ułatwiającą wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci telefonu komórkowego. Serwis Twój Backup pozwala archiwizować, edytować i zarządzać danymi a także wygodnie przenosić je z jednego telefonu na drugi, np. przy wymianie aparatu na nowy.

Twój Backup pozwala na wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci telefonu. Za pomocą mobilnej aplikacji zainstalowanej w telefonie, dane są kopiowane na indywidualne konto klienta w serwisie internetowym http://kontakty.orange.pl. Logując się do konta, użytkownik może je edytować, modyfikować i zarządzać nimi według własnych potrzeb. W każdej chwili może przywrócić je na telefon.
Korzystanie z serwisu internetowego Twój Backup umożliwia:
– zarządzanie kontaktami i ich synchronizację z telefonem;
– import kontaktów z wybranych aplikacji;
– zarządzanie duplikatami kontaktów;
– zarządzanie terminami kalendarza i ich synchronizację z telefonem;
– zarządzanie zadaniami i ich synchronizację z telefonem;
– konfigurowanie wybranych telefonów do działania z usługą.
Oprócz tego, użytkownicy mogą pobrać z serwisu internetowego aplikację PC Sync, która umożliwia synchronizację kontaktów i kalendarza programów Outlook i Outlook Express z serwisem dostępnym na stronie kontakty.orange.pl.
Usługę można aktywować wysyłając SMS o treści W lub WLACZ, pod bezpłatny numer 8090 lub za pomocą serwisu Orange On-Line.
Przy pierwszej aktywacji, korzystanie z usługi przez miesiąc jest bezpłatne (brak opłaty abonamentowej). Po tym okresie opłata miesięczna za dostęp do usługi wynosi 3 zł brutto (2,44 zł netto). Użytkownik ponosi standardowe koszty opłat za transmisję danych związaną z przesyłaniem danych z i do aplikacji oraz za pobranie aplikacji na telefon.
Dodatkowe informacje oraz lista telefonów obsługiwanych przez aplikację Twój Backup jest dostępna na stronie www.orange.pl (http://bit.ly/eH2bEh)

Aktualności telekomunikacja