Uruchamianie aplikacji z prawami administratora – Windows XP

Często zdarza się, że użytkownicy Windows mają ograniczone prawa przez administratora z obawy o szkody jakie mogą oni wyrządzić w systemie lub aby uniemożliwić instalację innych programów. Jednak czasami istnieje potrzeba, aby taki użytkownik mógł uruchomić jakąś aplikację z wyższymi prawami – dzieje się tak w przypadku gdy np. program sięga po biblioteki systemowe. Jako administratorzy nie chcielibyśmy za każdym razem podawać swojego hasła.Jakie może być rozwiązanie tego problemu ? Windows XP daje użytkownikom magiczne polecenie runas . Należy utworzyć plik bat, który będzie zawierał:

runas /user:admin /savedcred program.exe

gdzie:
admin to nazwa użytkownika z prawami administratora
program.exe to nazwa programu, który chcemy uruchomić

Po uruchomieniu pliku bat , tylko za pierwszym razem jesteśmy proszeni o podanie
hasła administratora.

Aktualności Poradniki