Umowa Nokii z Microsoft

Espoo, Finlandia i Redmond, USA ? Firmy Nokia i Microsoft poinformowały dzisiaj o podpisaniu definitywnego porozumienia o partnerstwie. Zaowocuje ono nowym, globalnym ekosystemem mobilnych usług i oprogramowania, wykorzystującym dopełniające się zasoby obu podmiotów. Podpisane przed planowanym terminem porozumienie jest zgodne ze wspólnym oświadczeniem przedstawionym 11 lutego br.

Oprócz uzgodnienia warunków partnerstwa, w tym wkładu obu firm w rozwój nowego ekosystemu, Nokia i Microsoft poinformowały również o znaczących postępach w opracowywaniu pierwszych produktów Nokia z systemem Windows Phone. Obie firmy przygotowują ofertę nowych urządzeń marki Nokia, a w pracach tych uczestniczą już setki pracowników. Firma Nokia rozpoczęła już także przenoszenie najważniejszych aplikacji i usług na platformę Windows Phone i wraz z partnerem zaprasza do współpracy zewnętrznych twórców aplikacji.
?Nawiązaliśmy partnerską współpracę na najwyższym poziomie, która jest korzystna dla obu stron? ? powiedział Stephen Elop, President i CEO firmy Nokia Corporation. ?Podstawą naszego partnerstwa są dopełniające się zasoby oraz konkurencyjność wspólnej oferty?.
?Nasze porozumienie jest korzystne dla branży? ? powiedział Steve Ballmer, CEO firmy Microsoft. ?Nokia i Microsoft mogą wspólnie przyspieszyć innowacyjność i zapewnić konsumentom oraz partnerom lepsze warunki uczestnictwa w sukcesach naszego ekosystemu?.
Struktura partnerskiej współpracy opiera się na czterech ogólnych obszarach:
1. Połączenie dopełniających się zasobów, dzięki którym partnerstwo to jest naprawdę wyjątkowe:
– Nokia wniesie do ekosystemu Windows Phone usługi map, nawigacji i niektóre usługi związane z lokalizacją. Nokia będzie tworzyć innowacyjne rozwiązania na platformie Windows Phone w takich obszarach, jak fotografia i wideo, oferując swoje doświadczenie w dziedzinie projektowania sprzętowego i obsługi językowej. Nokia będzie także sprzyjać rozwojowi platformy Windows Phone. Microsoft udostępni usługi wyszukiwania Bing w asortymencie urządzeń Nokia, a także wniesie swoje doświadczenie w dziedzinie aplikacji użytkowych, reklam, gier, mediów społecznościowych i innych usług. Połączenie nawigacji z reklamami oraz wyszukiwaniem umożliwi zwiększenie korzyści finansowych płynących z zasobów nawigacyjnych firmy Nokia oraz uzyskiwanie przychodów z nowych form reklam. Sens jest inny ? monetization to jest raczej zarabienie na assetacj a nie ich wykorzystania
– Firmy będą wspólnie zapraszać do współpracy twórców oprogramowania oraz pozyskiwać aplikacje. Umożliwi to tworzenie nowych aplikacji lokalnych i globalnych, a rejestracja twórców oprogramowania na platformę Windows Phone będzie bezpłatna dla wszystkich twórców aplikacji firmy Nokia.
– Zostanie otwarty nowy, globalny sklep z aplikacjami marki Nokia, który będzie wykorzystywać infrastrukturę Windows Marketplace. Twórcy będą mogli publikować i dystrybuować aplikacje za pośrednictwem pojedynczego portalu, docierając do setek milionów konsumentów korzystających z urządzeń z oprogramowaniem Windows Phone, Symbian i Series 40.
– Nokia wniesie do ekosystemu Windows Phone swoje doświadczenie w dziedzinie rozliczeń na fakturze operatora ? podpisane umowy z 112 operatorami na 36 rynkach.
2. Microsoft będzie otrzymywać od firmy Nokia tantiemy za platformę Windows Phone zainstalowaną w każdym urządzeniu, począwszy od momentu sprzedaży pierwszych produktów firmy Nokia z systemem Windows Phone. Opłaty te są konkurencyjne i odzwierciedlają spodziewaną wysoką sprzedaż urządzeń firmy Nokia, a także różne inne aspekty związane z pracami technicznymi prowadzonymi przez obie firmy. Dzięki udostępnieniu przez Microsoft platformy Windows Phone firma Nokia będzie mogła znacząco zmniejszyć wydatki operacyjne.
3. W uznaniu wyjątkowego charakteru porozumienia pomiędzy firmami Nokia i Microsoft oraz jej wkładu w to partnerstwo, Nokia będzie otrzymywać płatności liczone w miliardach dolarów.
4. W porozumieniu tym uznaje się wartość własności intelektualnej i wprowadza mechanizmy wymiany praw do własności intelektualnej. Na mocy porozumienia Nokia uzyska znaczące opłaty.
Ponieważ definitywne porozumienie zostało już podpisane, obie firmy rozpoczną rozmowy z operatorami, twórcami aplikacji i innymi partnerami, aby uświadomić przedstawicielom branży korzyści wynikające z przystąpienia do nowego ekosystemu. Jednocześnie będą kontynuowane prace nad produktami Nokia na platformę Windows Phone w celu zapewnienia dostaw urządzeń w roku 2012. Skala wzajemnego zaangażowania obu firm jest znacząca i zgodna z intencją stworzenia nowego ekosystemu opartego na długoterminowym partnerstwie strategicznym.

Aktualności Systemy telekomunikacja