Test oferty FreeM

Udało mi się w końcu przetestować usługi oferowane przez nowego operatora FreeM .
Jak widać na poniższych rysunkach dominującym kolorem nowego operatora jest kolor czerwony.

Po zdjęciu simlock-a z telefonu, włożyłem nową kartę SIM do telefonu. Po uruchomieniu telefonu, bez przeszkód odbyłem pierwszą rozmowę telefoniczną. Prefix nowego operatora to 722 .
Aby rozpocząć korzystanie z Internetu trzeba wpisać jako punkt dostępowy (APN) sieci komórkowej freedata.pl . Uzyskujemy wtedy dostęp do wybranych stron WWW. W przypadku wpisania adresu strony nieobsługiwanej, zostaniemy o tym fakcie ostrzeżeni. Najlepiej ustawić sobie stronę startową na m.freem.pl. Ze strony tej uzyskujemy dostęp do kilku obsługiwanych darmowych serwisów. Więcej szczegółów na stronie operatora FreeM .
Po wybraniu określonego serwisu, zanim ujrzymy docelową stronę, musimy obejrzeć reklamę (zwykle 2 statyczne grafiki). Wybrana strona ładuje się dosyć szybko, ale przecież nie mogłoby być inaczej gdyż uzyskujemy dostęp do strony dość mocno okrojonej (wersja mobilna).
Podsumowując, generalnie oferta skierowana jest do dość młodych ludzi, którzy nie dysponują jeszcze zbyt dużą ilością gotówki, a chcą utrzymywać łączność w sieci pomiędzy znajmomymi.
Dla mnie poważną wadą okazuje się brak dostępu do poczty, np. gmail-a. Dla młodzieży i ich rodziców oferta prawie idealna 🙂

telekomunikacja