Browsing: konfiguracja AMD Geode

Okazało się, że aplikacja napisana w Qt działa wydajniej gdy X-y odwołują się do sterownika Vesa niż do drivera dedykowanego…

Ostatnio stanąłem przed problemem instalacji linux-a na płycie WAFER-LX-800 z procesorem AMD Geode 500 MHz. Jest to procesor o małym…