Sondaże na stronę web za darmo

Badanie rynku pod kątem zapotrzebowania na dany produkt, czy sprawdzenia opinii na konkretny temat bardzo często wykonuje się przy pomocy ankiet. Jest to najprostszy sposób rozeznania się na nastrojach społecznych i zapotrzebowaniu rynku. Jednak badanie opinii przy pomocy papierowych druków wiąże się z kosztami. A wytwarzanie ich w szerokiej skali przyczynia się do zanieczyszczania środowiska.
Idąc tropem dbania o środowisko oraz zasoby portfela można wykonać bezpłatną wersję ankiet elektronicznych. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest automatyczne przeliczanie głosów i wyświetlenie ich wyników w przejrzystej odsłonie graficznej.

Tworzenie ankiety on-line

Najprostszym sposobem utworzenia sondażu z różnorodnymi pytaniami jest skorzystanie z fachowego narzędzia online np. Ankietka. Serwis jest komercyjnym przedsięwzięciem, choć proponuje również darmowe rozwiązania. Można w nim wykonać ankietę składającą się z 15 pytań wśród 150 respondentów. Sposób na wykorzystanie potencjału jest niezwykle prosty:

1. Po wejściu na stronę www.ankietka.pl klikamy w przycisk Stwórz ankietę”. Następnie wybieramy bezpłatne konto Standard. Na tym etapie zostaniemy poproszeni o zarejestrowanie się w serwisie, co czynimy uzupełniając potrzebne dane tj. adres email oraz hasło, potwierdzając przyciskając Zarejestruj. Na podany przez nas adres email przesłany zostanie link aktywacyjny, w który musimy kliknąć by potwierdzić rejestrację i ją zakończyć.

2. Po rejestracji na stronie klikamy w Rozpocznij, by uruchomić proces tworzenia ankiety. W pierwszym kroku podajemy tytuł ankiety. Następnie klikamy Zapisz. Następnie przechodzimy do edytora treści ankiety. Wybieramy Dodaj pytanie lub tekst.

3. Wybieramy Pytanie jednokrotnego wyboru, bądź wielokrotnego wyboru, jeżeli na zadane pytanie może paść więcej niż jedna odpowiedź. Wypełniamy pola Treść pytania np. Jaką kwotę pieniężną jest Pan/i w stanie przeznaczyć na meble oraz Odpowiedzi. W tym etapie można skorygować pytanie, jeżeli dostrzegłeś jakiś błąd poprzez kliknięcie w Edytuj.

Pytanie i odpowiedź ankiety
4. Po zakończeniu pracy na treścią kliknij Kolory i logo następnie Stwórz własną skórkę. Tutaj wybieramy ankieta a w oknie dialogowym wskaż plik z własną grafiką. Aby zmienić kolory poszczególnych elementów ankiety, kliknij go myszką w dopasuj barwę z barwnika. Po dokonaniu wyboru zapisujemy nasz wybór klikają w Zapisz.

5. Teraz możesz zobaczyć efekt końcowy wybierając Testowe wypełnienie. Tak właśnie będą widzieli respondenci przygotowaną przez Ciebie ankietę. Jeżeli taka forma odpowiada nam, to wracamy do panelu edycyjnego i klikamy zakładkę Zbieraj i polecenie Zbieraj wyniki. Kolejno skopiuj wyświetlony odnośnik do ankiety i umieść na swojej stronie, czy profilu Facebook, bądź prześlij link do respondentów pocztą email.

Podgląd ankiety

6. Informacje dotyczące ilości głosów będą dostępne na zakładce Analizuj[1]. Dane te możesz przenieść na komputer klikając przycisk Eksportuj. Dane zostaną pobrane w pliku Excel lub CSV.

Internet