Pamiętacie Basic-a ? Pokazał się właśnie na Raspberry Pi .

Nie tak dawno pisałem o rosnącej popularności minikomputerów. A teraz może ona wzrosnąć jeszcze bardziej. Wszystko za sprawą języka Basic, który właśnie zaczął być obsługiwany przez komputer Raspberry Pi. Dlaczego ?

Raspberry Pi powstał między innymi dlatego, aby wspomóc naukę programowania u dzieci. Niestety, wiedza ich rodziców skończyła się na poziomie języka Basic. Często nawet w domach można jeszcze spotkać książki wprowadzające w tajniki jego programowania. Dlatego też, po licznych listach do producenta Raspberry Pi, wymogli oni wprowadzenie obsługi Basic-a do tego komputera.

TinyBasic – bo taką ma nazwę wprowadzona implementacja języka – zawiera m.in. :

  • edytor TinyBASIC One – pozwala on na wprowadzenie kodu źródłowego, edycję oraz uruchamianie napisanych programów,
  • interpreter języka BASIC – obsługa m.in. standardowych komend PRINT, LET, STOP, GOTO oraz dodatkowych: WHILE/WEND , REPEAT/UNTIL i DRAW (rysowanie podstawowych kształtów)

Aktualności embedded Programowanie