Nowe API od Google – Google Apps Groups Migration API

Google wychodzi na przeciw firmom, które korzystają z różnych źródeł do przechowywania dokumentacji, skrzynek pocztowych czy też z miejsc do przechowywania danych. Od tej pory będzie można przesunąć wszystkie te zasoby do usług oferowanych przez Google.

Google zaoferował API o nazwie Google Apps Groups Migration API . Oferowane jest ono jako dodatek do Google Apps Provisioning API , które w chwili obecnej oferuje możliwość zarządzania kontami użytkowników.

Nowe API ma jednak w chwili obecnej pewne ograniczenia. Tzn. można wykonać maksymalnie 10 zapytań na sekundę dla jednego konta. Dodatkowo na dzień może być wykonanych “tylko” pół miliona zapytań do API. Maksymalny rozmiar pojedynczego konta email to 16MB .

Aktualności Internet Programowanie