Nowa wersja programu CAD ZW3D – już dostępna

Nowa wersja programu niesie ze sobą nowe funkcje oraz rozszerzenie funkcjonalności już istniejących operacji. Poniżej przedstawiany najważniejsze nowości ZW3D 2016.

3dmaster_zw3d

 • Ulepszone translatory
 • Nowy Szkic 3D

Zarówno zakładka Szkic 3D, jak i zwykły szkic 2D pozostały na swoich miejscach i działają tak, jak w poprzednich wersjach. Pojawił się za to nowy Szkic3D, który umożliwia rysowanie przestrzenne z użyciem wymiarów sterujących i wiązań znanych ze szkicu 2D.

Narysowany szkic 3D może być później użyty jako Profil dla operacji Wyciągnięcia czy Ścieżka dla operacji Wyciągnięcia po ścieżce.

3dmaster_szkic_3d

 • Złożenia – mechaniczne wiązania

3dmaster_mechaniczne_wiazania

 • Usprawnienia dotyczą także projektowania złożeń. Między innymi rozszerzono możliwości pracy z konfiguracjami, dzięki czemu różne konfiguracje tej samej części mogą występować w jednym złożeniu. Również różne konfiguracje podzłożenia mogą występować w jednym złożeniu.
  Możliwe jest także poruszanie komponentami złożenia przy pomocy LPM bez wywoływania jakiejkolwiek funkcji. Natomiast w celu obrócenia modelu trzeba dodatkowo przytrzymać klawisz Shift.
 • Największe zmiany obejmują typy wiązań. Do standardowych wiązań dodano wiązania: Symetryczne, Środkowe (komponent jest umieszczony pomiędzy dwiema ścianami), Zablokowane (powoduje „przyspawanie” jednego komponentu do drugiego), Płaszczyzny.
 • Dodatkowo wzbogacono program o wiązania mechaniczne, takie jak: Przekładnia (teraz działa również z przekładniami stożkowymi), koło i zębatka, para liniowa, śruba.
 • Ulepszono również operację lustra, która teraz może działać jak w poprzednich wersjach (tworząc nowy komponent) lub taki sposób jak szyk (wstawiając kopię tego samego komponentu).
 •   Arkusze blach
 • Istotną nowością są rozbudowane funkcje arkuszy blach. Funkcja wyciągnięcia została rozbita na dwie operacje:
 1. Wyciągnij zakładkę – służy do tworzenia podstawy blachy (płaskiej blachy). Jeżeli wyciągamy drugi szkic, który swoim profilem nachodzi na wcześniej stworzoną blachę, program rozpozna jej grubość i scali go z nią.Wyciągnij zagięcie – umożliwia wyciągnięcie zamkniętego lub otwartego profilu. Na ostrych krawędziach zostaną automatycznie dodane zagięcia. Jeżeli profil jest zamknięty, w wyznaczonym punkcie zostanie dodana przerwa.
 1. Wyciągnij zagięcie – umożliwia wyciągnięcie zamkniętego lub otwartego profilu. Na ostrych krawędziach zostaną automatycznie dodane zagięcia. Jeżeli profil jest zamknięty, w wyznaczonym punkcie zostanie dodana przerwa.

Nowa Funkcja: Zagięcie po ścieżce

Operacja ta jest podobna do wyciągnięcia po ścieżce. Zagięcie po ścieżce pozwala na stworzenie kompletnego zagięcia przy użyciu otwartego szkicu wyciąganego wzdłuż krawędzi podstawy blachy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.zw3d.com.pl/35-news/latest-news/343-zw3d-2016-beta-nowosci

Aktualności Aplikacje Programy