najnowsze trendy w korzystaniu z mediów mobilnych na rynkach europejskich

W Polsce z mediów mobilnych korzysta obecnie 18% Polaków, co oznacza wzrost w porównaniu z 14% w roku ubiegłym ? wynika z niezależnych badań Orange Exposure 2011. Ich przedmiotem jest określenie sposobów korzystania z mediów mobilnych przez użytkowników w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Polsce. Wyniki badania realizowanego przez TNS zebrane i przetwarzane w bazie TGI dostarczają firmom i reklamodawcom szczegółowych informacji, które pozwalają na lepsze przygotowanie i ukierunkowanie kampanii marketingowych w mediach mobilnych.

Wyniki tegorocznych badań dowodzą, że użytkownicy urządzeń mobilnych w coraz większym stopniu wykorzystują dostęp do informacji, treści i mobilnego Internetu. Wykorzystanie mediów mobilnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii znacząco wzrosło. Badania wykazały m.in. że przeglądarki już drugi rok z kolei wyprzedzają aplikacje jako główne narzędzie dostępu do Internetu. Okazało się także iż używanie mediów mobilnych ma pozytywny wpływ na korzystanie z innych formatów mediów

Więcej informacji o wynikach badania polskiego rynku mediów mobilnych można znaleźć na stronie www.biuroprasowe.tp.pl w dodatku do serwisu prasowego – Orange Exposure 2011 – Najważniejsze informacje – POLSKA.

Orange Exposure 2011 to już czwarta edycja corocznych badań użytkowników mediów mobilnych. Ich wyniki są gromadzone i przetwarzane w bazie TGI, która umożliwia reklamodawcom sprawdzenie, kiedy, gdzie i dlaczego Europejczycy używają mediów mobilnych. W rezultacie firmy i reklamodawcy działający w różnych branżach mogą efektywniej planować i realizować kampanie marketingowe w mobilnym Internecie oraz łatwiej mierzyć ich rezultaty.

Przeglądarki nadal na pierwszym miejscu, ale wykorzystanie aplikacji wciąż rośnie

We wszystkich czterech badanych krajach już przez drugi kolejny rok przeglądarki mobilne utrzymały przewagę nad aplikacjami, jako najczęstszy sposób uzyskiwania dostępu do informacji i treści internetowych. Na przykład w Polsce 50% użytkowników mediów mobilnych używa w tym celu przeglądarek, a 47% – aplikacji. Równolegle rośnie wskaźnik użytkowników aplikacji: w 2010 r. wynosił on 39%, w porównaniu z 45% dla przeglądarek.

?Tegoroczne badania Orange Exposure potwierdziły duże możliwości marketingu mobilnego. Przeglądarki nadal stanowią główny sposób dostępu do informacji, a media mobilne odgrywają w życiu ludzi coraz ważniejszą rolę? ? powiedział Bruce Hoang, dyrektor ds. marketingu Orange Advertising Network. ?Mimo że wydatki na reklamę i marketing mobilny ciągle rosną, reklamodawcy nie mają dostępu do wszystkich informacji, które pozwoliłyby im dokładnie poznać sposób wykorzystywania urządzeń mobilnych przez klientów.  Badania Orange Exposure 2011 zapewniają im dokładne informacje umożliwiające planowanie i realizację kampanii oraz ? co najważniejsze ? mierzenie zwrotu z inwestycji w sposób znacznie efektywniejszy niż dotychczas?.

Jedną z ważnych informacji wynikających z badania Orange Exposure 2011 jest wyjaśnienie, w jaki sposób zwyczaje dotyczące używania mediów mobilnych wpływają na korzystanie z innych formatów mediów. Na przykład w Wielkiej Brytanii, 20% badanych uważa, że częściej korzysta z Internetu na komputerach PC, a 15% – że czyta więcej gazet. 19% użytkowników we Francji twierdzi natomiast, iż dzięki dostępowi do treści internetowych za pomocą urządzeń mobilnych ogląda częściej telewizję.

?Wyniki te potwierdzają, że urządzenia mobilne mają wyjątkowe właściwości w porównaniu z innymi formatami reklam? ? kontynuuje Bruce Hoang.  ?Ponieważ użytkowników zachęca się do korzystania z treści na różnych platformach, urządzenie takie może pełnić rolę łącznika między platformą, konsumentami i marką. To ważna informacja, która pozwoli reklamodawcom lepiej integrować planowane przez nich kampanie, co według nas jest podstawą sukcesu w przypadku mediów mobilnych?.

Badania pokazały również, z jakich treści korzystają klienci oraz gdzie i kiedy uzyskują do nich dostęp:

  • 80% użytkowników w Wielkiej Brytanii używa mediów mobilnych, gdy znajduje się poza domem. To więcej niż we Francji, Hiszpanii lub Polsce (odpowiednio 65, 67 i 65%).
  • We Francji odnotowano największy odsetek użytkowników, którzy uzyskują dostęp do treści mobilnych w domu ? 78%, w porównaniu z 73% w Wielkiej Brytanii, 75% w Hiszpanii i i 75% w Polsce.
  • Użytkownicy mediów mobilnych we wszystkich czterech krajach coraz częściej korzystają z usług geolokacyjnych. Na przykład 57% respondentów we Francji, 53% w Wielkiej Brytanii, 51% w Hiszpanii i 47% w Polsce używa systemów GPS.

?Bez aktualnych danych i ich analiz reklamodawcy nie mogą w pełni wykorzystać możliwości reklamy mobilnej? ? mówi Jon Mew, dyrektor ds. komunikacji mobilnej i operacji w firmie Internet Advertising Bureau (IAB). ?W miarę rozwoju branży coraz ważniejsza będzie integracja reklamy mobilnej z innymi formatami. Dane dotyczące zwyczajów klientów, takie jak wyniki badań Orange Exposure, są więc cennym źródłem informacji dla reklamodawców?.

?Badania Orange Exposure 2011 potwierdziły nasze doświadczenia, z których wynika, że coraz więcej klientów kontaktuje się z markami za pośrednictwem urządzeń mobilnych i tabletów? ? komentuje Sienne Veit, dyrektor ds. rozwoju sieci społecznościowych i systemów mobilnych w firmie Marks and Spencer.  ?Jeżeli firmy nie dostosują się do wymogów urządzeń mobilnych i tabletów, nie będą uwzględniać lokalnych uwarunkowań i takich istotnych czynników, jak rozmiar ekranu, to stracą korzyści, które zapewnia komunikacja z klientami poprzez media mobilne. Badania te znacznie ułatwią firmom precyzyjne określenie najlepszych sposobów dotarcia do klientów?.

 

Więcej informacji na temat badań Orange Exposure 2011 i Orange Mobile Targeting Monitor:

http://exposure2011.orangeadvertisingnetwork.co.uk/

Aktualności Internet telekomunikacja