Na czym polega harmonogramowanie produkcji?

Organizowanie procesu produkcyjnego nie jest proste, a staje się wręcz bardzo trudne gdy firma robi się coraz większa. Aby więc móc opanować wszystkie procesy wewnątrz firmy potrzebujemy konkretnych narzędzi, jak na przykład program do zarządzania produkcją.

1. Na czym polega harmonogramowanie produkcji?

2. Dlaczego warto zarządzać produkcją?

3. Jakie narzędzia służą do harmonogramowania produkcji?

darmowy program do harmonogramowania produkcji

Zarządzanie procesem produkcyjnym odbywa się de facto na wielu płaszczyznach. Dotyczy przygotowania maszyn do pracy oraz serwisowania tych aktualnie wyjętych z użytku, zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do wytworzenia finalnego produktu oraz rozpisania takiego grafiku dla pracowników, aby każdy wiedział co i kiedy ma robić oraz aby na każdej zmianie był komplet kompetentnych osób zdolnych poradzić sobie z ewentualnymi trudnymi sytuacjami. W przypadku niewielkiej skali opanowanie wszystkich tych aspektów ręcznie jest możliwe choć trudne, jednak w sytuacji gdy zaczynamy być średnim, a potem dużym przedsiębiorstwem, proces ten staje się niemożliwy do ogarnięcia przez jedną osobę (czy nawet zespół). Harmonogramowanie produkcji jest więc procesem, który zbiera wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa w jednym miejscu i umożliwia łatwiejszą ich obsługę.

Dlaczego warto zarządzać produkcją?

Wprowadzenie harmonogramowania ma wiele plusów. Przede wszystkim zdając się na odpowiednie narzędzia znacząco zmniejszamy ryzyko wystąpienia błędów. Drugą kwestią jest również uniknięcie sytuacji, gdy półprodukty i materiały niezbędne do produkcji są dostarczane w nadmiarze i zalegają na magazynie, a my musimy za to bez sensu płacić. Kolejną zaletą jest również lepsza organizacja pracy samych ludzi: dzięki wykorzystaniu harmonogramowania każdy wie, co dokładnie ma robić i kiedy może zrealizować swoje zadania. Unikamy więc sytuacji, gdzie na przykład ważna maszyna jest wyłączona z procesu, bo nikt nie powiedział serwisantom że w danym momencie nie mogą podjąć się swojej pracy.

Jakie narzędzia służą do harmonogramowania produkcji?

darmowy program do harmonogramowania produkcji

Najpopularniejszym narzędziem do harmonogramowania produkcji jest ERP, czyli dedykowany temu zadaniu program, który zbiera wszelkie niezbędne dane, analizuje je i podaje w formie łatwiejszej do opanowania dla pracowników. Darmowe oprogramowanie do zarządzania produkcją pozwala na przykład na utrzymywanie odpowiednio niskiego poziomu materiałów, ale nie na tyle niskiego aby miało to negatywny wpływ na produkowanie finalnych dóbr. Jednym słowem, oprogramowanie typu ERP pozwala obniżyć koszty, lepiej zagospodarować pracę lud

Aktualności Aplikacje Poradniki