Mobilna siec szerokopasmowa – raport

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) ogłosiło swój coroczny raport – Global Information Technology Report ? po raz pierwszy jest w tym dokumencie uwzględniono mobilną sieć szerokopasmową jako kluczowy wskaźnik przy analizowaniu pozycji poszczególnych państw w dostępie do sieci. Znaczenie tej platformy potwierdzają następujące dane:

– ponad 6 miliardów użytkowników oraz $1.3 biliona rocznych obrotów
– do roku 2016 więcej niż 80% szerokopasmowych łączy będzie mobilnych
– według prognoz w roku 2014 miesięczny transfer danych w sieciach mobilnych przekroczy transfer danych z całego roku 2008
– ilość szerokopasmowych sieci mobilnych w krajach rozwijających się wzrośnie z 61% wszystkich szerokopasmowych łączy w 2011 do 84% w roku 2016? przy takim tempie regiony rozwijające się prześcigną regiony rozwinięte pod względem mobilnych łączy szerokopasmowych
– 10% wzrost mobilnej penetracji szerokopasmowej może wpłynąć na wzrost od 1 do 1,8% PKB
– w Stanach Zjednoczonych przewiduje się wzrost PKB na poziomie od $73 miliardów do $151 miliardów oraz szacunkowo od 371,000 do 771,000 nowych miejsc pracy dzięki technologiom 4G
– mobilny monitoring może zaoszczędzić od $175 miliardów do $200 miliardów w rocznych kosztach służby zdrowia
Wszystkie te dane pochodzą z rozdziału raportu zatytułowanego ?Mobile Broadband: Redefining Internet Access and Empowering Individuals?, którego autorami są przedstawiciele firmy Qualcomm ? Bill Davidson oraz Bill Bold.
Więcej pod poniższymi linkami.
http://www.qualcomm.eu/blog/2012/04/04/mobile-broadband-redefines-internet-access-empowers-individuals

 

Aktualności Internet telekomunikacja