Marketing automation – sukces oparty na bazie klientów

W obecnych czasach każdy przedsiębiorca szuka możliwości nie tylko do pozyskania nowego klienta, ale także do zatrzymania klienta obecnego. We współczesnej gospodarce konieczne jest dbanie o potrzeby konsumentów i ich ciągłe zachęcanie do ponownego zakupu poprzez przedstawianie im oferty dopasowanej do ich oczekiwań. Stworzenie oferty ?uszytej na miarę? wymaga jednak wielu analiz zachowań klienta i prawidłowego określenia jego potrzeb.

Takie spostrzeżenia prowadzą zwykle do rozpoczęcia budowania bazy danych o klientach i systemu zarządzania relacjami z nimi. Doskonałym narzędziem, które we współpracy z bazą danych pozwala na monitoring oraz identyfikację zachowań klientów, a następnie zapewnia automatyzację komunikacji z nimi, jest automation marketing. W systemie automatyzacji marketingu dane są zbierane, a następnie przypisywane do konkretnej osoby. Jego przewagą nad standardowymi narzędziami analitycznymi jest generowanie danych jakościowych dotyczących konkretnej osoby, nie zaś danych zbiorczych sprowadzających się do statystyk. Automatyzacja marketingu pozwala na masowe wysyłanie wiadomości dopasowanych do konkretnych grup.

Automatyzacja marketingu nie ma jednak sensu w sytuacji, gdy na naszej stronie nie jest generowany wystarczający ruch bądź też nie obsługujemy odpowiedniej liczby zamówień. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż marketing automation bazuje na segmentacji dokonywanej na podstawie zachowań klienta, a te pozyskuje się dzięki danym dotyczącym jego poruszania się po stronie. Brak ruchu na naszej stronie internetowej, czy zbyt mała liczba zamówień zabierają szanse pozyskiwania tych danych, co niweczy możliwość efektywnego działania całego systemu.

Chcąc wdrożyć automatyzacje maketingu, najpierw należy zadbać o ruch generowany na stronie internetowej. W przeciwnym razie system nie będzie działał w sposób zadowalający, gdyż nie będzie zaopatrywany w niezbędne mu informacje o naszych klientach. Kluczowym elementem marketing automation jest zawsze możliwość identyfikacji jak największej liczby nowych kontaktów.

Aktualności