Konferencja “GIS – innowacyjne i nowoczesne technologie geoprzetrzenne”

Wydarzenie GIS to wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie zaawansowanych systemów informacji geograficznej, ich zastosowania i obsługi. Informacje zaprezentowane podczas konferencji,  mogą posłużyć uczestnikom do efektywnego zarządzania infrastrukturą i usługami sieciowymi oraz pracownikami w terenie. Szeroki zakres zastosowania Systemów Informacji Geograficznej zgromadzi uczestników z sektora publicznego i prywatnego, których będziecie mogli wdrożyć w zagadnienia geoinformacji i geolokalizacji.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji “GIS – innowacyjne i nowoczesne technologie geoprzetrzenne”,która odbędzie się 21 marca 2013, w Warszawie.

Podczas konferencji zostaną rozlosowane cenne nagrody!

Wydarzenie to, będzie doskonałym miejscem nabycia cennej wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie następujących zagadnień:

 • Geoinformatyka,
 • Zarządzanie systemami sieciowymi (m.in. energetyka, telekomunikacja),
 • Geomarketing w biznesie (m.in. FMCG, Farmacja, Retail),
 • GIS jako narzędzie do zarządzania łańcuchem dostaw,
 • Nowoczesne metody oznaczania ryzyka w ubezpieczeniach i bankowości,
 • Geoinformacja w transporcie wodnym, kolejowym i drogowym,
 • GIS/GPS w rolnictwie, leśnictwie i turystyce,
 • Monitoring z wykorzystaniem GIS/GPS,
 • Urządzenia i sprzęt GIS i GPS,
 • GIS dla służb mundurowych,
 • Technologie radarowe i lidarowe,
 • Nawigacja satelitarna,
 • GIS w urbanistyce,
 • Geoportale,
 • Nowe technologie w dziedzinie GIS/GPS,
 • Wykorzystanie GIS w nauce: geodezja, kartografia, geologia, hydrologia, archeologia.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Przedstawicieli przedsiębiorstw i branż:
  – bankowości i ubezpieczeń,
  – FMCG,
  – operatorów sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej,
  – energetyki,
  – farmaceutyki,
  – telekomunikacji,
  – logistyki,
  – gazownictwa i wodociągów.
 • Służby mundurowe:
  – służby zbrojne, straż graniczną, służby celne, służby BOR, SOK,
  policję, straż pożarną oraz służby specjalne.
 • Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zachęcamy do rejestracji! 

Aktualności