Jak dodać dowolny tekst na końcu każdego postu w WordPress ?

Często zdarza się tak, że chcemy dodać własny wpis, reklamę, grafikę na końcu każdego wpisu w WordPress. Jest to możliwe dzięki filtrowi the_content .

Nowy filtr możemy zdefiniować w pliku functions.php . W tym celu doklejamy do tego pliku następujący tekst:

add_filter('the_content', 'append_content_text');
function append_content_text($content)
{
if(!is_single())
{
return $content;
}
// w następnej linii umieszczamy nasz wpis
$content .= "<p>Nasz tekst</p>";
return $content;
}

Do zmiennej $content możemy wpisać dowolny fragment kodu, np. Javascript. Należy pamiętać o formatowaniu tekstu, ponieważ WordPress sam o to nie zadba.

Jeżeli nasz tekst ma być także doklejany do treści stron, wystarczy zamienić is_single() na is_singular().

Internet Poradniki Porady Admina Programowanie