Innowacyjna gra edukacyjna Mana Game

Jak łatwo, szybko i w przyjemny sposób przyswoić wiedzę z zakresu przedsiębiorczości? Wystarczy skorzystać z nowinek internetowych.
Kto dziś ma problem z funkcjonowaniem w obszarze przedsiębiorczości ma zapewne problem z funkcjonowaniem w innych ważnych obszarach życiowych. By przyswoić sobie w łatwy i atrakcyjny sposób tematykę przedsiębiorczości możemy sięgnąć po innowacyjną grę Mana Game. Jest to gra decyzyjna poruszająca zagadnienia z ekonomii oraz z wyżej wymienionej przedsiębiorczości.
Poszerza zdolności dostrzegania potrzeb, podejmowania ryzyka, doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się możliwości. Podczas grania możemy przećwiczyć nasze zdolności decyzyjne bez realnych konsekwencji naszych działań.
W grze pojawiają się zdarzenia gospodarcze z przemysłu spożywczego, na które możemy reagować, a poprawność autorskich decyzji oddziałuje na wynik gry. Mamy realną możliwość kreowania wirtualnego świata. Mana Game pozwala na przemieszczanie się po wirtualnym rynku, zdobywając informację z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii. Jest urządzeniem do zabawy, jak i osiągania nader cennej w dzisiejszym świecie kompetencji bycia dobrym przedsiębiorcą. Gra pokazuje użytkownikom jak zachować się w sytuacji konkretnych wydarzeń gospodarczych. Skutkiem ubocznym grania jest przyswojenie sobie tak niezbędnej w dzisiejszych czasach wiedzy.
Gwarantuje zachęcanie młodzieży do korzystania z gry, nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, ale również w domu. Gracze angażują się w nią przez tworzenie swoich własnych firm po to, aby w przyszłości stanąć na wysokości zadania i skutecznie działać w świecie przedsiębiorców. Mana Game pomaga zdobywać umiejętność pracy w grupie oraz daje możliwość pozyskiwania wiedzy w formie zabawy.

mana game

Dodatkową niezamierzoną korzyścią z grania w tego rodzaju gry, jest rozwijanie naszej kreatywności. Ta szczególna gra szerzy postawę przedsiębiorczą u młodzieży oraz umożliwia polecanie jej instytucjom i mniejszym przedsiębiorstwom. Popularyzacja gry Mana Game występuje w szkołach oraz przedsiębiorstwach, a jej celem jest wzbudzanie w nas potrzeby rozwoju osobistego, tak istotnego dla każdego z nas. Popularyzacja internetu zmusza nas do odnajdywania nowych form nauki, warto by ta nauka była efektywna, a zarazem przyjemna. Mana Game jest właśnie taką formą nauki.

Aktualności Gry