Inkubator przedsiębiorczości – jak to działa?

Młodzi ludzie, często studenci lub absolwenci wyższych uczelni, mają świetne pomysły biznesowe, ale brakuje im wiedzy na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z pomocą przychodzi inkubator przedsiębiorczości – mają oni szansę otwarcia ?firmy na próbę?.

Akademickie wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Inkubatory przedsiębiorczości z założenia mają wspierać szeroko rozumiane pomysły biznesowe ? ich rozwój i realizację. W Polsce funkcjonuje co najmniej kilka podobnych inicjatyw pod wspólnym mianem inkubatorów. Znana jest działalność m.in. akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, w skrócie AIP, które są zakładane przy dużych uczelniach państwowych.

Własna firma w AIP pozwala na przetestowanie swojego pomysłu biznesowego w praktyce. Wystarczy podpisać umowę z przedstawicielem inkubatorów i dołączyć do startupów AIP. Za niską cenę 250 zł miesięcznie startup korzysta z osobowości prawnej inkubatora, skupiając się na prowadzeniu działalności. Przedsiębiorca nie opłaca przy tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS, a jedynie podatek od dochodu za pośrednictwem AIP. Akademickie inkubatory to nie jedyna organizacja, która świadczy wszechstronne wsparcie dla autorów startupów.

Gdzie po pomoc dla startupu?

Oprócz AIP są także inkubatory przedsiębiorczości prowadzone przez różne firmy. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ?Twój Startup? zapewnia pomoc dla młodych ludzi przy realizacji różnych interesujących pomysłów biznesowych. Młody przedsiębiorca korzystający z oferty inkubatora unika konieczności przechodzenia przez formalny proces rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy dokonywania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Alternatywą dla współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości może być inkubator przedsiębiorczości uruchomiony przez Idea Bank. Jest on przeznaczony dla osób, które mają dobry pomysł na biznes, a od wcześniejszych organizacji odróżnia go możliwość uzyskania finansowania nawet do kwoty 750 tys. zł na wstępnym etapie rozwoju działalności. Inkubator pokryje koszty założenia firmy, doradztwa prawnego i księgowości nawet przez pierwsze 6 miesięcy działalności przedsiębiorcy. Młodzi ludzie biorący udział w inkubatorze przedsiębiorczości mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, mają dostęp do nowych rynków i technologii, opiekę prawną i możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania na preferencyjnych zasadach. Z oferty mogą skorzystać początkujący przedsiębiorcy, jak i istniejące firmy.

Źródło: www.ideabank.pl

Aktualności