Google walczy z błędami Android-a

Google podniósł podniósł priorytet (na krytyczny) błędu Android-a polegającego na błędnym wysyłaniu wiadomości SMS. Błąd został zauważony m.in. w telefonie Nexus One z Android-em 2.2. Użytkownicy tego telefonu zauważyli, że czasami SMS skierowany do jednego odbiorcy nie docierał do niego ale kogoś innego.

Android Programowanie