Eksport książki adresowej z DreamMail do Thunderbird

DreamMail  jest ciekawym programem pocztowym i byłby idealny gdyby nie problem z wyświetlaniem maili w języku polskim.

Poniżej pokazuje sposób eksportu kontaktów z książki adresowej programu DreamMail do Thunderbird-a.1. Otwieramy program DreamMail
2. Z menu Plik wybieramy Import/Eksport książki adresowej, a następnie opcję Eksport wszystkich kontaktów do pliku CSV
3. Wpisujemy nazwę pliku np. kontakty i zapisujemy
4. Zamykamy program DreamMail i otwieramy program Thunderbird
5. Wybieramy z menu Narzędzia opcję Książka adresowa
6. Wybieramy z menu Narzędzia opcję Importuj, zaznaczamy opcję Książki adresowe i  naciskamy Dalej
7. Wybieramy opcję Plik tekstowy i naciskamy Dalej
8. Wybieramy pliki typu: Rozdzielany przecinkami i wybieramy zapisany przez nas wczeœniej  plik kontakty.csv – naciskamy Otwórz
9. Pokaże się tabela z dwoma kolumnami. Po lewej stronie znajdują się pola książki adresowej  z thunderbird-a a po prawej z dreammaila. Należy tak uporządkować listę aby pola obu  kolumn sobie odpowiadały. To czego nie ma potrzeby importować należy odznaczyć.

eksport dreammail
10. Naciskamy OK

Aktualności Porady Admina