Coś a pro po wojny między Windows a Android…

Myślę, że ten film będzie miłym rozpoczęciem weekend-u zarówno dla miłośników Android-a jak i systemu Windows.


Aktualności Android Internet Systemy Windows