Bezpieczeństwo w sieci – strategia cyberbezpieczeństwa dla firm

W dzisiejszych czasach Internet to narzędzie nieodzowne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niestety, korzystanie z sieci wiąże się też z pewnymi zagrożeniami. W jaki sposób można podwyższyć cyberbezpieczeństwo firmy? I dlaczego warto to zrobić?

Alarmujące statystyki

Opublikowany w 2017 roku raport „Cyberbezpieczeństwo firm”, będący podsumowaniem badań przeprowadzonych przez które przeprowadzone zostały przez EY, Chubb i CubeResearch, pokazuje niepokojącą tendencję: firmy coraz częściej padają ofiarą przestępców, którzy do swoich działań wykorzystują Internet. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badania 80% ankietowanych firm odnotowało od zera do pięciu incydentów zagrażających cyberbezpieczeństwu, 11% firm – od pięciu do dziesięciu, a 6% badanych – więcej niż dziesięć. Wyniki badań pokazują, że firmy, mimo zwiększającego się zagrożenia, wykorzystują tylko podstawowe narzędzia ochronne: programy antywirusowe oraz zapory ogniowe. Aż 43% firm nie korzysta z żadnego systemu ostrzegania o incydentach zagrażających cyberbezpieczeństwu systemów teleinformatycznych. Co prawda 85% badanych firm przeprowadziło testy bezpieczeństwa, jednak tylko co piąta dokonała tego w ciągu roku poprzedzającego badania. Co więcej, tylko 15% firm wprowadziło w życie zalecenia opracowane podczas audytów. Lekceważenie kwestii cyberbezpieczeństwa może przynieść opłakane skutki. Ataki cyberprzestępców bardzo często kończą się utratą danych, kradzieżą własności intelektualnej lub wyciekiem poufnych informacji, takich jak dane klientów. Naraża to firmę na poważne straty finansowe, utratę zaufania klientów, a także problemy prawne. Z tego powodu prewencyjne opracowanie odpowiedniej strategii cyberbezpieczeństwa jest naprawdę ważne.

Profesjonalne wsparcie

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań, które zapewnią firmie właściwą ochronę w sieci, wymaga wiedzy i doświadczenia. Międzynarodowy koncern EY, świadczący profesjonalne usługi doradcze i audytorskie, wychodzi naprzeciw firmom, które chciałby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w Internecie. Na swojej stronie https://www.ey.com/pl/pl/services/advisory/cybersecurity EY oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące strategii cyberbezpieczeństwa, dopasowanej do specyfiki konkretnej firmy. Stworzony w tym celu model Zarządzania Programami Cybernetycznymi (Cyber Program Management – CPM) pozwala:

  • ocenić, na jakie ryzyko narażona jest firma;
  • zweryfikować skuteczność aktualnych zabezpieczeń;
  • wytypować obszary wymagające poprawy;
  • opracować i wdrożyć konieczne zmiany;

EY oferuje również usługi z zakresu ochrony danych osobowych. Specjaliści EY, dysponujący ekspercką wiedzą z zakres przepisów prawa europejskiego oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, pomagają ocenić, czy procedury przetwarzania danych osobowych stosowane w firmie klienta są zgodne z wymogami, jakie na przedsiębiorców nakłada Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR). W razie potrzeby eksperci są gotowi wskazać działania, które należy podjąć, by dostosować rozwiązania do obowiązujących standardów.

Artykuł sponsorowany

 

Aktualności Bezpieczeństwo