Apple także chce NFC

NFC (ang. Near Field Communication) jest to standard komunikacji radiowej pozwalający na wymianę danych na krótkie odległości.
Niedawno słyszeliśmy, że Google planuje skorzystać z NFC w celu realizacji mikropłatności za pośrednictwem urządzeń mobilnych korzystających z Android. Teraz okazuje się, że Apple także chce skorzystać z nowej technologii implementując jego obsługę w nowych telefonach Iphone oraz Ipad-ach. Być może także Apple wykorzysta dane zgromadzone w iTunes, tzn. dane na temat kart kredytowych oraz informacje na temat punktów lojalnościowych.

Android Aplikacje Internet Systemy telekomunikacja