Android od A do Z: Co to jest ADB ?

Rozpoczynamy cykl krótkich artykułów na temat Androida . Chcemy stworzyć słownik pojęć, które często stosowane są przy okazji opisywania różnych komponentów wchodzących w skład systemu Android. Zaczynamy…

Dziś na rozgrzewkę wyjaśnię co oznacza skrót ADB .

android od a do z : adb

ADB (ang. Android Debug Bridge) jest to narzędzie linii poleceń, które pozwala nam na komunikację z emulatorem Androida lub urządzeniem na którym zainstalowany jest Android.Wchodzi on w skład SDK.

ADB jest to narzędzie typu klient-serwer i zawiera 3 składniki:

– Klient – pracuje na komputerze, na którym tworzymy oprogramowanie. Z jego poziomu możemy używać komend z linii poleceń.

– Serwer – pracuje na komputerze, na którym tworzymy oprogramowanie. Pośredniczy w komunikacji pomiędzy klientem a demon-em uruchomionym w emulatorze lub w smartfonie. Działa na porcie nr 5037 .

– Demon –  proces działający w tle w emulatorze bądź w urządzeniu z zainstalowanym Android-em . Pracuje na portach od 5555 do 5585 – i to właśnie ten zakres przemiata serwer w poszukiwaniu uruchomionych urządzeń / emulatorów .

Składnia narzędzia adb jest następująca:

adb [-d|-e|-s <serialNumber>] <command>

Przykładowo:
adb devices – wyświetla informacje na temat zainstalowanych urządzeń z Android

$ adb devices
List of devices attached
emulator-5554  device
emulator-5556  device
emulator-5558  device

adb -s emulator-5556 install helloWorld.apk – instaluje na emulatorze
5556 aplikację helloWorld.apk

Więcej przykładów użycia można znaleźć tutaj:
http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html

Zapraszam do przeczytania następnych części cyklu.

Aktualności Android Słownik Pojęć