Browsing: Xbox 360

Okazuje się, że nie można zdjąć bana dla urządzeń Xbox, które już raz go dostały. Ban uniemożliwia połączenie z usługą…