Przeglądasz: system plików dla dysku SSD

Ostatnio miałem okazję przetestować różne systemy plików dla pewnej aplikacji pracującej pod kontrolą systemu Linux. Aplikacja miała pracować m.in na…