Browsing: sąd online

Mimo że, według OECD jedynie niespełna połowa światowej populacji korzysta z ochrony prawnej, sądy i tak nie są w stanie…