polski smartwatch

Polski smartwatch Boddie – wspomaga uprawianie sportu

Według tegorocznych badań 66% ankietowanych w ciągu minionych 12 miesięcy uprawiało sport. W tym 40%...