Browsing: Nokia zbliża do sztuki

Technologia NFC służy do intuicyjnej, prostej i bezpiecznej interakcji pomiędzy dwoma urządzeniami elektronicznymi (np. smartfonami) lub między urządzeniem i znacznikiem…