Nokia zbliża do sztuki

Wykorzystanie technologii NFC w sztuce

Technologia NFC służy do intuicyjnej, prostej i bezpiecznej interakcji pomiędzy dwoma urządzeniami elektronicznymi (np. smartfonami)...