Browsing: konfiguracja środowiska X

Okazało się, że aplikacja napisana w Qt działa wydajniej gdy X-y odwołują się do sterownika Vesa niż do drivera dedykowanego…