konfiguracja Pacemaker

Instalacja oraz konfiguracja DRBD i Pacemaker – budowa klastra niezawodnościowego (część 4)

W poprzedniej części artykułu o konfiguracji DRBD i Pacemaker ożywiliśmy DRBD . W tej części...