jakie dane są zbierane w Internecie

Czego można się o Tobie dowiedzieć w Internecie ?

Zapraszam do obejrzenia 6 minutowego filmu „Śledzenie śledzących” . Pracownik Firefox-a Gary Kovacs opowiada jakie...