VAT-7

Największe zmiany dotyczące VAT miały miejsce w 2016 i 2017 roku. Kolejne wprowadzano sukcesywnie, a rząd zapowiada następne rewolucje. Ustawodawca ma na celu likwidację luk podatkowych i eliminację potencjalnych działań pozaprawnych.
Jakie zmiany wprowadzono ostatnio? Jak VAT ma się do Jednolitego Pliku Kontrolnego i czy VAT-7 zostanie zlikwidowany? I wreszcie – na co powinni zwrócić uwagę czynni podatnicy VAT w 2018 roku?

VAT-7 rewolucja

W ramach zmian na przełomie 2016 i 2017 roku wprowadzono przede wszystkim spore rozszerzenie odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ewentualne błędy w rozliczeniach VAT. Chodzi tutaj przede wszystkim o wskazywanie nieprawidłowych różnic podatków, które prowadziły do obniżenia zobowiązań należnych, a nawet do zwrotów podatku. Obostrzenia mają uderzać również w podatników, którzy nie dopełnili obowiązków i nie złożyli deklaracji podatkowych lub nie wpłacili odpowiednich kwot. Wysokie sankcje nawet do 100% wartości nieprawidłowości mają likwidować potencjalne nadużycia oraz nieprawidłowości w zakresie VAT. Przy niektórych rodzajach transakcji zwiększa się również odpowiedzialność solidarna.

Dodatkowo zawężono grono podatników, którzy mają prawo korzystać z deklaracji kwartalnych do najmniejszych podmiotów. Jednak w ramach wprowadzonego Jednolitego Pliku Kontrolnego w sumie prawo to zostało w praktyce zlikwidowane. Utrudnienia mogą nastąpić również w zakresie zwrotu podatku w przyspieszonych terminach, które możliwe będą wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

VAT-7, a JPK

W ramach wprowadzania reformy obejmującej Jednolity Plik Kontrolny przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przesyłania do fiskusa informacji ze struktury dotyczącej VAT. Mają to być comiesięczne raporty przesyłane w formie elektronicznej przez internet. Nie ma znaczenia czy tradycyjnie (za pomocą deklaracji vatowskich) podatnik rozliczał się miesięcznie VAT-7 czy kwartalnie VAT-7K. Wszyscy mają przesyłać informacje co miesiąc.

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczące VAT powstawały na podstawie obecnie funkcjonujących deklaracji i w większości zakresem pokrywają się z nimi.

Logiczne mogą więc być pytania, po co dwa razy zeznawać do skarbówki to samo. Chodzi o to, że obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym wprowadzającym Jednolity Plik Kontrolny. Docelowo ma on wyeliminować deklaracje takie jak VAT-7. Na razie jednak oba zobowiązania funkcjonują obok siebie równolegle. Z tego jednak wynikać mogą konkretne konsekwencje, na przykład przy popełnieniu drobnego błędu rachunkowego. W związku z tym obecnie praca przy rozliczeniu deklaracji wymaga jeszcze większej skrupulatności, ponieważ wszystkie składane do organów podatkowych dokumenty muszą być spójne.

Prognozowane zmiany

W 2018 roku czekają nas kolejne zmiany w zakresie VAT. Obecny ustawodawca ma za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego oraz likwidację tak zwanych luk i karuzel podatkowych. Zwiększenie wpływów do budżetu według zapowiedzi ma jednak pochodzić z bardziej efektywnych kontroli i lepszej sprawozdawczości. Nieplanowane są natomiast obecnie podwyżki stawki podatkowej VAT.

Aktualności