Nowe rozwiązania z dziedziny zarządzania energią przeznaczone dla budynków i centrów danych

Schneider Electric, globalny specjalista w zarządzaniu energią, ogłosił podczas konferencji Cisco Live ? organizowanej przez Cisco imprezy dla branży komunikacyjnej i IT w Europie ? plany rozszerzenia aktualnej współpracy między firmami. Umożliwi to znaczne wzbogacenie oferty rozwiązań z dziedziny zarządzania energią Schneider Electric. Demonstracja projektów nowych rozwiązań znajdujących się na etapie weryfikacji koncepcji miała miejsce podczas konferencji Cisco Live. Plany te poprzedziła niedawna premiera serwera aplikacji Schneider Electric Torana?, który łączy architekturę Schneider Electric EcoStruxure? z technologią Cisco EnergyWise?. Dzięki wykorzystaniu Intelligent Network Cisco?, nowe rozwiązania umożliwią uzyskanie maksymalnych oszczędności w zużyciu energii w zakresie IT, aby jeszcze bardziej pomóc w realizacji celów wydajności energetycznej firm.

– Połączenie architektury EcoStruxure Schneider Electric i technologii Cisco EnergyWise przyniosło cenne korzyści na polu zarządzania zasobami sieciowymi i IT w biurach rozproszonych ? mówi Soeren Brogaard Jensen, wicedyrektor do spraw oprogramowania dla firm w Schneider Electric. – Jesteśmy szczęśliwi mogąc wciąż oferować naszym klientom rozwiązania, które pomagają przybliżyć do siebie infrastrukturę i funkcje IT, umożliwiając jednocześnie sprawniejsze, bardziej zrównoważone funkcjonowanie, coraz bardziej komfortowych budynków.

Podczas Cisco Live Schneider Electric zaprezentował wersje demonstracyjne następujących rozwiązań:

Schneider Electric StruxureWare? for Data Centers Suite Cisco UCS Manager Plug-In

Firmom zarządzającym centrami danych o coraz wyższym poziomie wydajności energetycznej pakiet StruxureWare Data Centers Operations usprawni komunikację pomiędzy sferą IT a działem zarządzania budynkami. Pozwoli też na jednoczesną integrację z Cisco UCS? Manager, tworząc kompletne rozwiązanie zarządzające infrastrukturą centrum danych (DCIM). Dzięki oferowanej przez StruxureWare Data Center Operations Suite funkcji kierowania podłączaniem nowych serwerów ? uwzględniającej czynniki takie jak zasilanie, chłodzenie oraz ograniczenia sieci i dostępnej przestrzeni ? klienci będą mieć dostęp do kluczowych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji o warunkach fizycznych, pozwalających menadżerowi Cisco UCS? automatycznie dostosować poziom zasilania dla całego obiektu lub jego wybranej strefy. To z kolei pomoże utrzymać równowagę pomiędzy obciążeniem systemów chłodzących i zasilających a wydajnością centrum danych, umożliwiając optymalne wykorzystanie fizycznej infrastruktury przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka wyłączenia bezpieczników i ograniczeniu strat wywołanych nadaktywnością systemów. Taka kombinacja rozwiązań pozwala też na śledzenie w czasie rzeczywistym wszystkich urządzeń w centrum danych, począwszy od momentu zamówienia, aż po zakończenie funkcjonowania. Dostępna będzie również funkcja monitorowania, dzięki której użytkownicy będą mogli sprawdzić jakie maszyny wirtualne pracują w danej chwili na konkretnych serwerach, która nie tylko umożliwi dostęp do kluczowych informacji podczas awarii fizycznej, lecz dokona automatycznego przeniesienia zagrożonych aplikacji do bezpiecznego środowiska.

Schneider Electric PowerChute? Network Shutdown oraz Cisco Unified Communications Manager

Aby wyposażyć menedżerów IT i operatorów centrów danych w narzędzia, które przygotują ich na każdą ewentualność, oprogramowanie Schneider Electric PowerChute Network Shutdown zostanie zintegrowane z menedżerem Unified Communications (UCM) firmy Cisco. W przypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu, rozwiązanie PowerChute umożliwia gładkie wyłączenie Cisco UCM, pomagając ochronić dane przed uszkodzeniami oraz umożliwiając szybki restart systemów zunifikowanej komunikacji po przywróceniu zasilania.

Schneider Electric Convergent Building Infrastructure Solution (CBIS)

Przeznaczony dla sieci w biurach rozproszonych CBIS firmy Schneider Electric pozwala na bardziej efektywną instalację kabli, usprawniając proces wdrażania sieci IT i ograniczając ilość potrzebnej przestrzeni fizycznej. Umożliwia tym samym redukcję kosztów kapitałowych związanych z infrastrukturą IT nawet o 22 procent, zmniejsza ilość przestrzeni wymaganej przez system telekomunikacyjny nawet o jedną trzecią, a także pozwala na oszczędności sięgające 30 procent podczas późniejszego przemieszczania, modyfikowania i rozbudowywania sprzętu. Uproszczona budowa pozwala na stworzenie prawdziwie rozproszonego środowiska, umożliwiając umieszczanie przełączników bliżej urządzeń IT, co sprawia że konstrukcja wymaga mniejszej ilości kabli, obniżając koszty instalacji nawet o 60 procent.

Rozwiązanie to, łączące architekturę Schneider Electric EcoStruxure Efficient Enterprise z technologią Cisco EnergyWise?, zużywa mniej surowców i energii oraz wykorzystuje infrastrukturę, która ma znieść próbę czasu. Za pośrednictwem pojedynczego punktu kontroli menedżerowie IT mogą zarządzać zasilaniem tysięcy urządzeń podpiętych do firmowej sieci ? to przykład przyszłych systemów inteligentnego zarządzania energią, które będą aktywnie powiadamiać użytkownika o możliwościach ograniczenia poziomu zużycia energii. Okablowanie, traktowane jako oddzielny obszar infrastruktury, jest całkowicie bierne, lecz po zintegrowaniu z technologią Cisco EnergyWise, wykorzystanie energii przez zasoby IT jest kontrolowane przez system zarządzania budynkiem i serwer aplikacji Torana, czego efektem jest bardziej wydajne przedsiębiorstwo ? Efficient Enterprise?.

Kompletna oferta rozwiązań Schneider Electric umożliwi wydajniejsze i bardziej zrównoważone zarządzanie energią, przyczyniając się do lepszych wskaźników CAPEX i OPEX.

Produkty i rozwiązania wymienione powyżej będą dostępne począwszy od czerwca 2012 roku w ramach oferty Schneider Electric Efficient Enterprise dla Cisco Intelligent Network.

Aktualności Elektronika